Hưng Nguyên: Diễn đàn đối thoại lãnh đạo với thanh niên

(Baonghean.vn) - Sáng nay 17/3, tại nhà văn hóa Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên tổ chức  diễn đàn đối thoại lãnh đạo với thanh niên.
 
Tới dự có các đồng chí lãnh đạo huyện và  400 cán bộ đoàn viên thanh niên trong huyện.
 
Đồng chí Hoàng Văn Phi đối thoại với với thanh niên.
 
Trong thời gian gần 2 giờ đồng hồ, các đoàn viên thanh niên huyện Hưng Nguyên đã được trực tiếp trao đổi, đối thoại với các đồng chí lãnh đạo huyện  và trưởng các ban ngành  cấp huyện về các vấn đề liên quan đến đoàn viên thanh niên  như: Công tác đào tạo nghề, việc làm cho thanh niên, vốn vay để đầu tư sản xuất và  tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho các mô hình phát triển kinh tế  của đoàn viên thanh niên. Các vấn đề liên quan đến công tác đoàn như; chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn  và kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở. Việc sắp xếp bố trí vị trí công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn khi đã quá tuổi đoàn, vấn đề phát triển đảng…
 
 
Các đại biểu tham dự diễn đàn.
 
Đối thoại với lãnh đạo huyện là diễn đàn chính trị quan trọng- cơ hội để cán bộ đoàn viên thanh niên phản ánh bày tỏ tâm tư nguyện vọng, kiến nghị , đề xuất  với các cấp các ngành  về các vấn đề liên quan đến đời sống, học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp, việc làm , cơ hội cống hiến và phát huy vai trò bản thân trong xã hội, tạo đồng lực để thanh niên  tích cực nỗ lực hơn trong  học tập, rèn luyện, lao động phát huy sức trẻ tham gia  phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
 
Thanh Tâm