Hưng Nguyên gặp mặt Doanh nghiệp, trang trại, gia trại

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 14/3/2015, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp, trang trại, gia trại 2015.  
 
Toàn cảnh buổi lễ
 
Hiện nay trên địa bàn Hưng Nguyên có 377  trang trại, gia trại trong đó có 235 trang trại, gia trại tổng hợp chiếm 62,3%, có 47 trang trại đạt tiêu chí theo quy định của thông tư 27/2011/TT-BNN.PTNT. Tổng vốn đầu tư SXKD khoảng 250 tỷ đồng, bình quân 0,7-1,0 tỷ đồng/trang trại, sử dụng 442 ha đất mặt nước, thu hút 1.878 lao động, thu nhập bình quân 2,5-3,0 triệu đồng/người/tháng. Trên địa bàn huyện hiện có 158 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 2.750 lao động, thu nhập bình quân 3,0-3,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng số vốn điều lệ của các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp do huyện quản lý) là: 250 tỷ đồng, số vốn bình quân; 2.570 triệu đồng/doanh nghiệp. Có 20 doanh nghiệp số vốn từ 5.000 triệu đồng trở lên. Ngoài việc thực hiện tốt SXKD, năm 2014 mặc dầu khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn làm tốt công tác từ thiện xã hội ủng hộ quỹ vì người nghèo góp phần vào việc sửa chửa, nâng cấp, làm mới cho các gia đình gặp khó khăn.
 
Tại cuộc gặp mặt, các doanh nghiệp, các chủ trang trại, làng nghề đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp ở Hưng Nguyên trong việc tạo điều kiện, cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, trang trại, làng nghề mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Đồng thời gửi gắm mong muốn các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục đồng thuận, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, làm ăn kinh doanh có lãi. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cảm ơn sự đóng góp của các doanh nghiệp, chủ trang trại, làng nghề trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 7,03%, tổng thu ngân sách đạt 535,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 22,5 triệu đồng, toàn huyện có 2 xã đạt danh hiệu chuẩn “Nông thôn mới”, 11 xã hoàn thành việc “dồn điền đổi thửa”, khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất theo Chỉ thị số 08 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời lãnh đạo huyện cũng mong muốn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tuân thủ pháp luật, giữ gìn uy tín của doanh nghiệp để phát triển bền vững và tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương Hưng Nguyên ngày càng giàu mạnh.
 
Nhân dịp này 06 tập thể được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực doanh nghiệp và kinh tế trang trại, gia trại./. 
 
     Phan Hữu Hùng