Hưng Nguyên: Hội thảo về kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2015

(Baonghean.vn) - Chiều 23/10, huyện Hưng Nguyên tổ chức hội thảo góp ý vào kế hoạch sản xuất vụ Xân năm 2015. Tham gia hội thảo có đại diện các nhà khoa học thuộc Viện Di truyền khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học nông nghiệp Bắc Trung Bộ; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo 23 xã, thị trấn.

Toàn cảnh cuộc hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu một số dự báo các yếu tố tác động đến sản xuất vụ Xuân 2015 như tình hình thời tiết, dịch bệnh, trong đó đáng quan tâm là tình trạng hạn do năm nay không có lũ lụt và nạn chuột phá hoại, trên cơ sở đó chủ động đối phó cũng như lựa chọn các cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Các đại biểu cũng thống nhất cao với kế hoạch sản xuất vụ Xuân của huyện với tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng chính là 7.200 ha, trong đó diện tích cây lượng thực 6.100 ha. Sản lượng lương thực phấn đấu đạt gần 38.000 tấn.

Nét mới vụ Xuân năm 2015 của Hưng Nguyên, đó là tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; yêu cầu mỗi địa phương xây dựng ít nhất được một cánh đồng sản xuất lúa hàng hóa tập trung với quy mô lớn từ 15 đến 30 ha. Ưu tiên sử dụng các giống lúa thuần chất lượng cao, như: AC5, Nàng xuân; Thiên hương; GS333;...; cùng với đó kiên quyết loại bỏ các giống lúa dài ngày, năng suất thấp, chất lượng kém và giảm thiểu diện tích xuân sớm. Huyện cũng chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chủ động liên kết với các hợp tác xã nông nghiệp các xã để đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Các đồng chí chủ trì hội thảo
Các đại biểu tham gia hội thảo.

Trong vụ Xuân này, huyện Hưng Nguyên sẽ chuyển đổi một số diện tích trồng lúa trên đất cao cưỡng cuối nguồn nước sang trồng các loại giống khoai lang chất lượng cao như Hoàng Long, KL1, KL5... Tiếp tục hợp tác với các viện nghiên cứu; các doanh nghiệp tiến hành sản xuất thử một số giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng tiêu chí sản xuất hàng hóa để lựa chọn bổ sung vào cơ cấu giống của huyện nhằm thay thế các giống lúa cũ vào những vụ tiếp theo.

MINH CHI