Hưng Nguyên Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND, khóa XVIII

(Baonghean.vn) - Sáng 18/7/2014, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8.

6 tháng đầu năm Kinh tế- xã hội của huyện nhà tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất (giá 2010) là 1.833,3/3.601,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%/KH 6-7%, thu nhập bình quân đầu người 23 triệu đồng; Gía trị sản xuất của các ngành, lĩnh vực đều tăng; Nông-lâm- thuỷ sản: 458,4/825,5 tỷ đồng, tăng 4,05% so cùng kỳ; Công nghiệp- XD: 985,9/1.994,9 tỷ đồng, tăng 8,05% so cùng kỳ; Dịch vụ: 389,0/781,2 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn, do huyện quản lý đạt 38,866 tỷ đồng, bằng 50,8% diện tích tỉnh giao, 42,9% diện tích huyện giao, 102,3 so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 205,0 tỷ đồng, bằng 50,8% diện tích. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ theo dự toán, đảm bảo định mức, chế độ và tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phân bổ, mua sắm trang thiết bị được quản lý theo tinh thần NQ 11/CP; chi thực hiện cơ chế chính sách, an sinh xã hội được quản lý, cấp phát kịp thời, đúng quy định.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, báo cáo đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm các phòng, ban đơn vị, các xã thị trấn tiếp tục đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ nhân dân, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), “một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy mạnh cải cách hành chính, các thủ tục áp dụng cơ chế một cửa liên thông, tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ công tác thu ngân sách nhà nước đạt 100%; đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng “nông thôn mới, “dồn điền đổi thửa khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất”, triển khai có hiệu quả đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, làm tốt công tác sản xuất nông nghiệp, phong trào VH-VN, TD-TT kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niện 545 năm danh xưng huyện Hưng Nguyên.

Ngoài các báo cáo theo quy định, kỳ họp sẽ thông qua 06 tờ trình, 08 nghị quyết liên quan tới tình hình phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngay sau phần khai mạc, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm đại biểu HĐND, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện giữ chức vụ Ủy viên thường trực HĐND, thay đồng chí Nguyễn Xuân Trường nghỉ hưu./.

                                                                  Phan Hữu Hùng