Hưng Nguyên kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

(Baonghean.vn)- Sáng 31/7, huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và gặp mặt cộng tác viên bản tin nội bộ huyện.

Quang cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm xây dựng và trưởng thành ngành Tuyên giáo của Đảng. Cùng với sự phát triển của huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy Hưng Nguyên từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển lực lượng và ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong trong tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị, tuyên truyền triển khai học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới…

Trong thời gian tới, Hưng Nguyên tiếp tục đổi mới nâng cao hoạt động tuyên giáo từ việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và am hiểu sâu các vấn đề của đời sống xã hội, nắm vững chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng… làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân hướng về đại hội Đảng các cấp, tạo không khí thi đua sôi nổi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015./.

                                                              Thanh Tâm