Hưng Nguyên: Phát động phong trào diệt chuột

(Baonghean.vn) Thời gian qua  do không có mưa lớn, đồng ruộng không bị ngập đã làm cho chuột sinh sản phát triển mạnh trên đồng ruộng Hưng Nguyên, nhất là ở các vùng bán sơn địa, nhiều đồi gò cao, bụi rậm, các khu vực gần khu dân cư. Để đảm bảo sản xuất an toàn, huyện Hưng Nguyên đã phát động phong trào diệt chuột trong toàn dân. Theo đó, giao chỉ tiêu cho các hộ dân ở mức 3-5 đuôi chuột/sào ruộng, khối trường học 4 đuôi chuột/học sinh.

Đến nay, toàn huyện đã diệt được 136.182 con chuột, trong đó khối trường học diệt được 15.805 con và người dân 120.377 con, những xã đạt kết quả cao gồm thị trấn (20.100 con), Hưng Thịnh (15.700 con), Hưng Tân (15.000 con) v.v. Hiện tại, Hưng Nguyên đã đưa nước về ruộng để làm đất gieo cấy lúa vụ xuân, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã mua thuốc về tập trung diệt chuột ở các bờ vùng, bờ thửa trên toàn bộ diện tích ./.


Phú Hương