Hưng Nguyên phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi

(Baonghean.vn) - Ngày 15/10 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi. Tham gia lễ phát động có hàng trăm người dân địa phương, đoàn thanh niên và học sinh.

Trong nhiều năm qua, được sự hỗ trợ của nhà nước và đóng góp về ngày công, tiền của của nhân dân, huyện Hưng Nguyên đã xây dựng trên 90 trạm bơm lớn nhỏ, gần 400 km kênh tưới, trên 200 km kênh tiêu úng, xây dựng các tuyến đê ngăn lũ và chống úng nội đồng, hàng chục công trình phục vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Qua các đợt phát động ra quân làm thủy lợi hàng năm đã tu sửa các công trình, nạo vét và kiên cố hóa kênh mương, đắp bờ vùng, bờ thửa, tiêu úng cho cây vụ đông, chuẩn bị cơ sở vật chất thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, khắc phục kịp thời hậu quả bão lụt. 

Đông đảo cán bộ, người dân và các em học sinh trên địa bàn huyện Hưng Nguyên tham dự lễ phát động.

Năm nay, huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị phải có chương trình kế hoạch giao chỉ tiêu, địa điểm, khối lượng, bố trí nhân lực cụ thể, sát với tình hình thực tế. Đặc biệt cần nạo vét, khơi thông sửa chữa một số công trình trọng tâm như: Kênh T18, Kênh T20, Kênh N5, N7, Kênh T3, Kênh Lê Xuân Đào, Kênh 12/9, Kênh 17, Kênh Cầu bần…

Đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm nay, toàn huyện Hưng Nguyên phấn đấu đạt khối lượng: Tôn cao, áp trúc, nạo vét 200 km kênh tưới, khơi thông 125 km kênh tiêu, sửa chữa bão dưỡng các máy móc thiết bị trạm bơm bị hư hỏng, với khối lượng 700.000 m3 đất đào đắp, 500.000 ngày công.

Đoàn viên, thanh niên, nhân dân Hưng Nguyên Hưng Nguyên ra quân làm thủy lợi

Thông qua đợt phát động nhằm xây dựng và phát triển phong trào làm thuỷ lợi một cách thường xuyên, ý thức chủ động của nhân dân trong việc xã hội hoá công tác thuỷ lợi. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống do hạn hán, bão lụt có thể xảy ra; quán triệt cho các tầng lớp nhân dân về hiệu quả kinh tế của việc tu sửa nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và phục vụ đời sống dân sinh.

Quỳnh Lan

[links()