Hưng Nguyên sơ kết công tác hội nông dân 6 tháng đầu năm

(Baonghean.vn) - Ngày 4/7, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2014.
 
Hội thảo sản xuất vụ xuân 2014 ở Hưng Nguyên.
 
6 tháng qua, các cấp hội nông dân trong huyện Hưng Nguyên đã tham mưu với cấp ủy sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, tổ chức 164 cuộc tuyên truyền cho 32.963 lượt người về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động ủng hộ Trường Sa với 145 triệu đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất tổng dư nợ hơn 55 tỷ đồng, cho 3.287 lượt hộ vay cho trên 2.700 hộ. Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân được 29 cuộc với 1.653 lượt hội viên, nông dân tham dự; phối hợp với Nhà máy sản xuất phân bón BMT, vật tư Nghệ An cung ứng được 970 tấn phân bón các loại phục vụ sản xuất…
 
Thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất, các cấp hội vận động cán bộ, hội viên nông dân sửa chữa và làm mới trên 15km đường giao thông nông thôn, trị giá trên 8 tỷ đồng, 5.000 ngày công, hiến trên 300m2 đất, 141m bờ rào.
 
Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ chủ động tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức xây dựng cánh đồng mẫu, tham gia thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất. Đặc biệt là triển khai tốt đề án Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, giúp nông dân phát triển sản xuất.
 
Phan Hữu Hùng
Huyện ủy Hưng Nguyên