Hưng Nguyên tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XVIII

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, HĐND huyện Hưng Nguyên đã tiến hành kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Dự kỳ họp có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh.                                                Toàn cảnh kỳ họp.
 
Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian đánh giá, phân tích kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; tình hình đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.... Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, kinh tế - xã hội của Hưng Nguyên tiếp tục có chuyển biến. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,9%; Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tăng hơn so với cùng kỳ; Thu ngân sách 248,47 tỷ đồng, đạt 60,5% dự toán tỉnh giao.
 
Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, bất cập trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội cần tập trung phấn đấu quyết liệt trong 6 tháng cuối năm 2013.
 
Kỳ họp HĐND huyện diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/7. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu và phê chuẩn; xem xét thông qua 6 nghị quyết liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, trong đó đáng chú ý là nghị quyết phê chuẩn đề án giải quyết dôi dư, thừa thiếu cục bộ giáo viên, nhân viên phục vụ và giao quyền tự chủ về công tác tài chính cho các đơn vị trường học do huyện Hưng Nguyên quản lý.


Minh Chi