Hưng Nguyên: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW

(Baonghean.vn) - Sáng 2/7/2014 Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học” và 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục”. Dự Hội nghị có đồng chí Thái Khắc Thư - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Trao bằng khen cho các cán bộ có thành tích tốt
 
 
Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 34 và 10 năm thực hiện Chỉ thị 40, với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, việc thực hiện chỉ thị trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực: 100% đảng viên, CB-GV-CNV trong Ngành GD&ĐT đều có trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn, có 100%  giáo viên đạt chuẩn...
 
Với mục tiêu xây dựng chi bộ trường học TSVM, đến nay ngành giáo dục Hưng Nguyên có 859 đảng viên chiếm 61,2%% CBGVNV toàn ngành, tăng 574 đảng viên so với năm 1998, mỗi năm mỗi chi bộ kết nạp thêm được 1-2 Đảng viên. Kết quả phân loại hàng năm có trên 96% chi bộ nhà trường đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Trên cơ sở đó huyện đã tiến hành rà soát sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý để có kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Cũng tại hội nghị, huyện đã sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 26/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới.
 
Nhân dịp này Huyện ủy Hưng Nguyên  đã khen thưởng 17 tập thể, cá nhân xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 34 và 10 năm thực hiện Chỉ thị 40./.
 
                                                               Phan Hữu Hùng
Huyện ủy Hưng Nguyên