Hưng Nguyên: Tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2014 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2014-2016.

Quang cảnh hội nghị.

Huyện Hưng Nguyên có 20.964 hộ nông dân với 53.984 lao động sản xuất nông nghiệp. Trong đó, 69,2% là lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp với 17.852 hội viên. Đến nay, toàn huyện có 9.098 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, tăng 40% so với năm 2011; có 3.658 hộ được công nhận hộ SXKD giỏi các cấp được công nhận, tăng 48% so đầu nhiệm kỳ. Có 10 hộ SXKD giỏi cấp Trung ương, 12 hộ cấp tỉnh, 417 hộ cấp huyện và 3.317 hộ cấp cơ sở. Các xã: Hưng Đạo, Hưng Tân, Thị trấn, Hưng Tây, Hưng Lợi… có nhiều hộ được công nhận là hộ SXKD giỏi.

Tính đến hết nhiệm kỳ 2012-2014, huyện Hưng Nguyên có 320 mô hình kinh tế trang trại và gia trại, nhiều trang trại có quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua: Phong trào Hội Nông dân huyện tiếp tục phát triển rộng, tăng nhanh về số lượng, quy mô và hiệu quả. Qua đó, từng bước thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế địa phương, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm; góp phần xây dựng mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới … 100% xã, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân với 249 Chi hội, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 17.582 hội viên, chiếm 85,2% tổng số hội Nông dân.

Cũng trong dịp này, UBND huyện Hưng Nguyên đã tổ chức tuyên dương và tặng giấy khen cho 24 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây là những nông dân điển hình của huyện, có nhiều sáng kiến, mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nguyễn Nam