Hưng Nguyên triển khai công tác hiến máu nhân đạo năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3 Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện Hưng Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo năm 2015. 
 
Năm 2014, trong công tác hiến máu tình nguyện, Hưng Nguyên có trên 2.000 lượt người tham gia, thu được 785 đơn vị máu/chỉ tiêu 555 đơn vị, vượt 42% kế hoạch tỉnh giao. Triển khai công tác hiến máu nhân đạo năm nay, Hưng Nguyên phấn đấu đạt khoảng 700 đơn vị máu. 
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Để đạt chỉ tiêu hiến máu nhân đạo, đảm bảo chất lượng và số lượng, Hưng Nguyên tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người; phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa cử cao đẹp trong hiến máu tình nguyện; Kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động và hiến máu nhân đạo. Huyện dự kiến tổ chức hiến máu tình nguyện trong 2 ngày 16 và 17 tháng 4 sắp tới.
 
Nguyễn Hạnh