Hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012

(Baonghean.vn) - Ngày 8/5, tại TP.Vinh, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho cán bộ Liên minh HTX 6 tỉnh vùng Bắc Trung bộ gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 
 
Lớp bồi dưỡng do ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Chính sách và phát triển HTX Liên minh HTX Việt Nam giảng dạy.
 
Luật HTX năm 2012 gồm 9 chương, 64 điều, quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động HTX, liên hiệp HTX trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Theo đó, HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX. Khi HTX, liên hiệp HTX phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của HTX, liên hiệp HTX hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
Học viên các tỉnh Bắc Trung bộ tham gia lớp bồi dưỡng Luật HTX năm 2012
 
Nhà nước bảo đảm công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của HTX, liên hiệp HTX. Bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng giữa HTX, liên hiệp HTX với các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác. Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và không can thiệp vào hoạt động hợp pháp của HTX, liên hiệp HTX.
 
Nhà nước có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX...
 
Quyền của HTX, liên hiệp HTX, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình; tiến hành các hoạt động, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, HTX thành viên; nghĩa vụ của HTX, liên hiệp HTX, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, HTX thành viên theo quy định của Luật này, hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký.
 
Cá nhân, hộ gia đình trở thành thành viên HTX phải là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên , có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam....
 
                                                    Tin, ảnh: Quỳnh Lan