Hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hướng dẫn về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.
 
Ảnh minh họa
Theo đó, đối với thí sinh đoạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải. Ví dụ thí sinh đạt giải học sinh giỏi môn Toán có thể được tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Toán học, Toán học, Toán ứng dụng, Toán cơ...
 
Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải. Ví dụ, thí sinh đạt giải môn Hóa học được tuyển thẳng học cao đẳng Sư phạm Hóa học, Công nghệ thực phẩm, Dược học, Công nghệ dược...
 
Đối với thí sinh đoạt giải trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật của thí sinh đoạt giải, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
 
Trường hợp thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các trường trung học phổ thông có thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển khai phiếu đăng ký tuyển thẳng, phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển thẳng.
 
Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và danh mục ngành đào tạo được tuyển thẳng, các trường đại học, cao đẳng quy định cụ thể về tuyển thẳng vào các ngành học, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 15/4/2014.
 
Đồng thời, thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày 30/6/2014 để các sở giáo dục và đào tạo thông báo cho thí sinh...
 
Theo chinhphu.vn