Huy động gần 9.878 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) Qua 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã huy động, lồng ghép các nguồn lực được gần 9.878 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, vốn hỗ trợ từ Trung ương trực tiếp từ chương trình NTM trên 165 tỷ đồng, hỗ trợ cho các chương trình, dự án nông nghiệp, nông thôn trên 1.600 tỷ đồng. Tỉnh hỗ trợ đầu tư các chương trình, dự án liên quan và hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn với tổng gần 1.177 tỷ đồng.

Còn lại là vốn đầu tư từ huyện và xã để xây dựng quy hoạch và cơ sở hạ tầng như trường học, trụ sở UBND, nhà văn hóa, trạm y tế xã; các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và vốn dân đóng góp… Hiện đã có 3 ngân hàng đăng ký hỗ trợ cho 9 xã trên địa bàn 5 huyện với số tiền trên 28,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình giáo dục, y tế và văn hóa.


Bùi Thọ (Đài Nghệ An)