Huy động tốt nguồn lực, sớm hoàn thành các tiêu chí NTM năm 2014

(Baonghean.vn) - Sáng 5/7, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức họp giao ban với 14 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Thường trực ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị trong tỉnh cùng 14 xã đăng ký về đích năm 2014.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại hội nghị.

Đến tháng 6/2014 toàn tỉnh đã có 7 xã đạt 19/19 tiêu chí, (có 3 xã được công nhận là xã Sơn Thành huyện Yên Thành, Nghi Liên, Hưng Đông thành phố Vinh), 4 xã đạt 18 tiêu chí, 3 xã đạt 17 tiêu chí, 15 xã đạt 16 tiêu chí…

 
Đối với 14 xã đăng ký về đích năm 2014 đã có 6/14 xã đạt 19/19 tiêu chí, 8 xã còn lại đạt 17-18 tiêu chí đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để được công nhận từ nay đến cuối năm. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, ngân sách đầu tư còn hạn chế, các tiêu chí còn thiếu đòi hỏi phải đầu tư lớn, nhưng với quyết tâm của cấp ủy chính quyền các địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 14 xã đang ký về đích năm 2014 đã có bước bứt phá mạnh mẽ để sớm hoàn thành các tiêu chi trong năm nay.
 
Các đại biểu dự hội nghị
 
Tại hội nghị các xã đã hoàn thành 19 tiêu chí đã chia sẻ kinh nghiệm của mình , các địa phương phấn đấu về đích trong năm nay cũng đã nêu những thuận lợi, khó khăn của địa phương mình, cũng như những việc cần phải làm trong thời gian tới.
 
 
Video giao ban các xã đăng ký đạt chuẩn nong thôn mới: 
 
.
 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng nhấn mạnh các xã cần làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong mội tầng lớp nhân dân, huy động tốt mọi nguồn lực để sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại, các địa phương đã hoàn thành cần rà soát lại, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để công nhận đạt chuẩn đối với các địa phương đã hoàn thành.
 
Anh Tuấn