Huy động trên 14 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”

(Baonghean.vn) - Chiều 21/6, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh họp sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Tính đến ngày 10/6/2013, toàn tỉnh đã vận động được 14,2/17 tỷ đồng quỹ vì người nghèo (đạt 84% KH năm), trong đó cấp huyện vận động được 7,9 tỷ đồng; cấp tỉnh 6,32 tỷ đồng. Có nhiều huyện hoàn thành vượt chỉ tiêu:  Nam Đàn, Con Cuông…
 
Thực hiện chương trình an sinh xã hội, toàn tỉnh đã trích ngân sách và xã hội hóa trích kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo ăn Tết và chúc Thọ người cao  tuổi với kinh phí hơn 13,1 tỷ đồng; xây mới 251 nhà, sửa chữa 69 nhà Đại đoàn kết. Đồng thời phân bổ 2,950 tỷ đồng và 3.870 tấn gạo cứu đói đến tận các đối tượng được hỗ trợ.

Nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, các cơ quan, địa phương tập trung hoàn thành chỉ tiêu vận động quỹ vì người nghèo đạt và vượt; kịp thời giải ngân hỗ trợ hộ nghèo trước mùa mưa lũ; phối hợp với cấp ủy chính quyền đẩy mạnh tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo gắn với chương trình 167/CP; kiểm sát chặt chẽ thu- chi Quỹ đúng nguyên tắc, qui định.                                              Toàn cảnh cuộc họp
 
Tại buổi làm việc, các thành viên ban vận động quỹ đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm có hiệu quả. Trong đó tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt biểu dương những mô hình hay, những cách làm hiệu quả tạo nên sức lan tỏa mạnh; thay đổi cách thức hỗ trợ cho người nghèo theo phương thức “trao cần câu”; theo dõi sát việc quản lý quỹ các cấp, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng…


Thanh Phúc