Huyện Kỳ Sơn đối thoại với già làng, trưởng bản

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 16/4, tại trụ sở UBND xã Mường Lống, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức tọa đàm về vấn đề di cư trái phép, tranh chấp đất đai, an toàn giao thông và tình trạng tảo hôn trên địa bàn Cụm 1.

 

Chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Vi Hải Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lầu Chông Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Trầm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, lãnh đạo các xã, và đông đảo già làng, trưởng bản của các xã Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Lống, Bảo Nam, Bảo Thắng tham dự tọa đàm.

 

Trong thời gian qua, tình trạng di cư trái phép sang Lào, tranh chấp đất đai, an toàn giao thông, tình trạng tảo hôn, nạn buôn bán người trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có những diễn biến phức tạp. Buổi tọa đàm nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho đồng bào, đồng thời lãnh đạo huyện, xã lắng nghe ý kiến từ cơ sở và bàn những giải pháp ngăn chặn các tình trạng trên.                            Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn tọa đàm với già làng, trưởng bản                 Huyện Kỳ Sơn tặng quà các già làng, trưởng bản tiêu biểu
 

Sau khi tổng hợp những ý kiến của lãnh đạo xã, đặc biệt là các già làng trưởng bản về các vấn đề trên, đồng chí Vi Hải Thành đã thông qua các nhóm giải pháp ngăn chặn và hạn chế tình trạng di cư trái phép, tranh chấp đất đai, an toàn giao thông và tình trạng tảo hôn trên địa bàn.

Theo đó, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, tăng cường truyên truyền chính sách, pháp luật đến người dân; Đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản- người có uy tín trong việc tuyên truyền vận động anh em, con cháu, người trong dòng họ chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định tình hình, chăm lo phát triển kinh tế-xã hội.


Việt Cường - Ban Tuyên giáo Huyện Kỳ Sơn