Huyện Quỳ Hợp: 96% chi bộ có báo Nghệ An

(Baonghean) - Hiện huyện Quỳ Hợp đạt 96,45% đầu mối chi bộ có báo Nghệ An, nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số phát hành báo Nghệ An và dẫn đầu các huyện miền núi về công tác này.
 
Huyện Quỳ Hợp có 479 đầu mối cần có báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện uỷ, quý 2/2011, toàn huyện đã tăng thêm 134 chi bộ có báo Nghệ An, quý 4/2011 tiếp tục tăng thêm 75 số báo Nghệ An/kỳ, so với quý 3.


ĐP