Huyện Tương Dương có bao nhiêu hộ dân Ơ Đu không sống ở bản Văng Môn?

(Baonghean.vn) - Theo số liệu rà soát vừa mới được thực hiện bởi UBND huyện Tương Dương, ngoài xã Nga My thì còn có 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có hộ dân Ơ Đu sinh sống.

8 xã, thị trấn có hộ gia đình dân tộc Ơ Đu sinh sống gồm: xã Tam Quang, xã Tam Thái, thị trấn Thạch Giám, xã Xá Lượng, xã Lượng Minh, xã Yên Na, xã Yên Tĩnh và xã Yên Hòa.

Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 12/8/2020 của UBND huyện Tương Dương về kết quả khảo sát, thống kê số liệu người dân tộc Ơ Đu đang sinh sống trên địa bàn. Ảnh: Nhật Lân

Cụ thể, ở xã Tam Quang, có 1 hộ sống tại bản Tam Bông; xã Tam Thái có 1 hộ sống tại bản Can; thị trấn Thạch Giám có 1 hộ sống tại khối Hòa Bắc; xã Xá Lượng có 7 hộ sống tại các bản: Thạch Dương, Cửa Rào 1, Na Bè; xã Lượng Minh có 7 hộ sống tại các bản: Côi, Minh Thành, Xốp Cháo; xã Yên Na có 3 hộ sống tại các bản: Vẽ, Na Khốm; xã Yên Tĩnh có 2 hộ sống tại bản Cành Toong; xã Yên Hòa có 1 hộ sống tại bản Đình Yên.

Ở xã Nga My, ngoài bản Văng Môn là nơi sống tập trung của các hộ dân Ơ Đu với 106 hộ, thì tại các bản Pột, bản Bay, bản Xốp Kho cũng có thêm 6 hộ dân Ơ Đu.

Nhà ở của bà Lo Thị Lợi, dân tộc Ơ Đu, bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Tổng cộng, tính tới thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Tương Dương có tất cả 135 hộ có người dân tộc Ơ Đu. 135 hộ này có 568 nhân khẩu, trong đó, có 383 khẩu là người dân tộc Ơ Đu (trong đó có 146 nữ). Riêng ở xã Nga My, có 112 hộ với 473 nhân khẩu, trong đó có 334 khẩu là người dân tộc Ơ Đu. 8 xã, thị trấn nêu trên có 23 hộ với 95 nhân khẩu, trong đó có 49 khẩu là người dân tộc Ơ Đu.  

Theo UBND huyện Tương Dương, việc tổ chức rà soát là nhằm “để nắm rõ, chính xác số liệu người dân tộc Ơ Đu đang sinh sống trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào một cách kịp thời, đúng đối tượng”.

UBND huyện Tương Dương cũng thông tin, hiện nay trên địa bàn huyện có 6 hộ dân với 24 nhân khẩu (sống tại các bản Bón, bản Xiềng Nứa của xã Yên Na; bản Đình Hương, xã Tam Đình) có giấy tờ nhân thân, hộ tịch không phải là người Ơ Đu nhưng họ tự nhận là người Ơ Đu, và đã có đơn gửi các cấp thẩm quyền đề nghị xem xét. Vì vậy, UBND huyện Tương Dương đã hướng dẫn UBND hai xã Yên Na, Tam Đình cử cán bộ hướng dẫn các gia đình này thực hiện các quy trình xác định lại thành phần dân tộc theo quy định.

Anh Lô Văn Duẩn (dân tộc Ơ Đu, bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn, Thanh Chương) tự hào khi con trai được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen. Ảnh: Nhật Lân

Thời gian vừa qua, huyện Thanh Chương qua kiểm tra cũng đã xác định ở hai xã biên giới Ngọc Lâm và Thanh Sơn có người dân tộc Ơ Đu sinh sống. Với những thông tin nêu trên, đến thời điểm hiện tại đã có thể khẳng định ngoài xã Nga My thì có thêm 10 xã, thị trấn thuộc hai huyện Tương Dương và Thanh Chương có các hộ gia đình người dân tộc Ơ Đu.