Huyện ủy Anh Sơn: Giao ban bí thư các xã, thị trấn

(Baonghean.vn) - Sáng 23/8, Thường trực Huyện ủy Anh Sơn đã tổ chức giao ban với bí thư các xã, thị nhằm đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng, nắm bắt tình hình cơ sở và định hướng nhiệm vụ tháng 9.Quang cảnh hội nghị giao ban bí thư các xã, thị Anh Sơn.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị được huyện ủy Anh Sơn đưa vào sinh hoạt định kì hàng tháng. Qua 3 lần tổ chức, thông tin trong buổi giao ban giúp lãnh đạo huyện ủy nắm bắt được sâu sát tình hình cơ sở để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở. Trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện Anh Sơn đã rà soát xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2013, chăm sóc cây trồng vụ hè thu mùa. 
 
Anh Sơn cũng đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn với cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng, địa phương và nhân dân đảm bảo cát, sỏi, nhân công. Đến nay, huyện đã phân khai 8.315 tấn xi măng cho 18 xã để làm 45,7km. Về công tác xây dựng đảng, huyện đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp cơ sở. Hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cho HĐND huyện bầu và chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND các xã, thị trấn bầu.
 
Kết quả, cấp huyện có 9/11 đồng chí có trên 50% đại biểu hội đồng đánh giá tín nhiệm cao. Ở cấp xã, thị, có 75/115 đồng chí có trên 50% đại biểu hội đồng đánh giá tín nhiệm cao, chỉ có 1 đồng chí có phiếu tín nhiệm thấp trên 50%. Trong tháng 9, Anh Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) đến cán bộ đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng cơ bản trên địa bàn./.


Thành Duy – Nguyên Sơn