Huyện ủy Anh Sơn: Quán triệt Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn)- Ngày 22/10, Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TƯ ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tri số 11-TT/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về Đại hội Đảng các cấp.
 
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Bí thư Huyện ủy quán triệt các văn bản, chỉ thị tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hồng Vinh - Bí thư Huyện ủy và các đồng chí báo cáo viên quán triệt nội dung Chỉ thị 36-CT/TƯ; Hướng dẫn số 26 -HD/BTCTƯ ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn số 10 - HD/UBKTTƯ, ngày 4/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; Thông tri số 11-TT/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng các cấp. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chất vấn Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn một số nội dung chưa rõ về công tác chuẩn bị đại hội đảng. 
 
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lê Hồng Vinh kết luận một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội các cấp sắp tới. Đồng chí  đề nghị cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần tập trung nghiên cứu kỹ, đầy đủ, sâu sắc chỉ thị và kế hoạch, Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để phổ biến, hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
 
Diệp Anh
Huyện ủy Anh Sơn