Huyện ủy Anh Sơn quán triệt chuyên đề học tập, làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Ngày 8/4, Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đình Sâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Hồng Vinh  - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí UVBT Huyện ủy cùng 400 đồng chí là lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện Anh Sơn, cán bố chủ chốt 62 tổ chưc cơ sở Đảng trực thuộc trên địa bàn.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Đình Sâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung liên quan đến chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 bao gồm 2 nội dung chính> Đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và học tập, làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.
 
Chuyên đề năm 2014 tập trung vào việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với chủ đề học tập xuyên suốt toàn khóa: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Sau hội nghị quán triệt cấp huyện, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Anh Sơn sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014.
 
Diệp Anh 
Huyện ủy Anh Sơn