Huyện ủy Đô Lương trả lời nội dung báo nêu

(Baonghean) - Thực hiện Công văn số 3004 - CV/TU, ngày 25/4/2014 của Tỉnh ủy Nghệ An, về việc đề nghị Thường trực Huyện ủy Đô Lương xem xét, xử lý việc Báo Nghệ An phản ánh: Năm 2006, ông Ngô Trí Hồ - xóm 7, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương mượn đất của trên 20 hộ dân cùng xã, với hơn 6.000 m2 đất 2 lúa, nhưng đến hạn không chịu trả; trong khi đó, chính quyền xã Tràng Sơn lại hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện Đô Lương cấp diện tích đất nêu trên cho ông Hồ làm trang trại, khiến dư luận rất bức xúc. Ngày 9/5/2014, Huyện ủy Đô Lương có Công văn số 880-CV/HU trả lời như sau:
 
- Về sự việc xảy ra tại vùng đất Bàu Sen, xã tràng Sơn, huyện Đô Lương, mà ông Ngô Trí Hồ thuê đất để làm trang trại; 
 
 
Thường trực Huyện ủy Đô Lương báo cáo tóm tắt diễn biến và kết quả đã xử lý sự việc như sau: 
 
Thửa đất 187, tờ bản đồ số 07 thuộc vùng Bàu Sen, xã Tràng Sơn là đất 2 lúa, UBND xã Tràng Sơn (đã giao cho 21 hộ sản xuất nông nghiệp, theo Nghị định 64/NĐ-CP; nhưng vùng đất Bàu Sen, xã Tràng Sơn là vùng đất trũng, ven làng sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, do đó đa số hộ dân để đất hoang, mà chuyển sang buôn bán hoặc làm các nghề phụ khác. Năm 2006 thực hiện chủ trương xây dựng mô hình trang trại của các hộ cá nhân; ông Ngô Trí Hồ trực tiếp vận động một số hộ gia đình được giao đất tại vùng Bàu Sen, cho gia đình Ngô Trí Hồ thuê hoặc cho mượn, để cải tạo thành ao nuôi cá. Cụ thể:
 
+ Có 6 hộ gia đình thống nhất, đổi đất 2 lúa của hộ ông Ngô Trí Hồ ở các vùng khác, để ông Ngô Trí Hồ, lấy 1.520 m2 đất tại vùng Bàu Sen, để làm trang trại.
 
+ Có 10 hộ gia đình thống nhất cho ông Ngô Trí Hồ mượn 2.439 m2 đất tại vùng Bàu Sen, để làm trang trại. 
 
+ Có 4 hộ gia đình đã trả 998m2 đất tại vùng Bàu Sen, giao cho UBND xã Tràng Sơn quản lý.
 
- Sau khi vận động được một số hộ gia đình cho thuê và mượn đất, ông Ngô Trí Hồ làm đơn xin thuế đất để xây dựng trang trại tại vùng Bàu Sen, xã Tràng Sơn; với diện tích đất thuê là 6.386 m2, thời hạn xin thuê là 40 năm; được UBND xã Tràng Sơn đồng ý và UBND xã Tràng Sơn lập Tờ trình số 42/TTr-UBND đề nghị UBND huyện thu hồi 6.386 m2 đất tại thửa 187, tờ bản đồ số 07, vùng Bàu Sen, xã Tràng Sơn, để cho ông Ngô Trí Hồ thuê làm trang trại. Căn cứ vào hồ sơ xin thuê đất của hộ gia đình ông Ngô Trí Hồ và tờ trình đề nghị thu hồi đất của Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn có nội dung: "Đất ven làng, không giao được cho các hộ dân sản xuất, đất do UBND xã quản lý”; các phòng chức năng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thu hồi đất để giao cho ông Ngô Trí Hồ thuê làm trang trại, trong khi chưa thẩm tra hồ sơ xin thuê đất và hiện trạng sử dụng đất. Được UBND huyện giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Ngô trí Hồ tiến hành xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp (lợn, cá, gia cầm và trồng lúa...). Từ năm 2007 đến nay trang trại của hộ gia đình ông Ngô Trí Hồ, đã và đang phát huy tương đối có hiệu quả kinh tế; đến cuối năm 2012 một số công dân có đất tại vùng Bàu Sen viết đơn thư phản ánh về việc thu hồi đất và giao đất cho hộ gia đình ông Ngô Trí Hồ làm trang trại sai quy định và đòi lại đất. Thường trực Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện kiểm tra, xem xét quy trình hồ sơ thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất cho hộ gia đình ông Ngô Trí Hồ làm trang trại. Kết quả kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm trong việc thực hiện quy trình thu hồi đất, giao đất cho ông Ngô Trí Hồ làm trang trại tại vùng đất Bàu Sen, xã Tràng Sơn. 
 
Cụ thể:
 
+ Vùng đất Bàu Sen đã giao cho các hộ dân sản xuất theo Nghị định 64/NĐ-CP; nhưng Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn (Thời kỳ 2006) thiếu trung thực trong khi lập tờ trình đề nghị thu hồi đất cho rằng "Đất ven làng, không giao được cho các hộ dân sản xuất, đất do UBND xã quản lý”. 
 
+ Các phòng chức năng thuộc UBND huyện, không thẩm tra hồ sơ xin thuê đất và hiện trạng sử dụng đất của trang trại ông Ngô Trí Hồ, được Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn đề nghị thu hồi; mà chỉ căn cứ vào tờ trình của Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thu hồi đất, để cho ông Ngô Trí Hồ hợp đồng làm trang trại.
 
+ Đối với các hộ gia đình có diện tích đất cho ông Ngô Trí Hồ thuê và mượn cũng thiếu trách nhiệm với số diện tích đã được UBND xã Tràng Sơn giao cho các hộ gia đình; mà để đến 6 năm sau, khi ông Ngô Trí Hồ đã đầu tư khá lớn về tiền của, công sức để xây dựng trang trại và trang trại bắt đầu phát huy hiệu quả thì có đơn đòi lại đất.
 
- Căn cứ vào các sai phạm trong việc thực hiện quy trình thu hồi đất, giao cho ông Ngô Trí Hồ làm trang trại tại vùng Bàu Sen, xã Tràng Sơn. UBND huyện Đô Lương đã xử lý các sai phạm như sau:
 
+ Ra Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 40/QĐ-UBND.TN, ngày 12/3/2007 quyết định về việc thu hồi 6.386.m2 đất tại khu vực Bàu Sen, xã Tràng Sơn.
 
+ Ra Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 2/11/2007  quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Ngô Trí Hồ và bà Phan Thị Huyền - xóm 7, xã Tràng Sơn.
 
+ Ra Quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận QSD đất mang mã số AH 062380 do UBND huyện Đô Lương cấp ngày 2/11/2007; chủ sử dụng đất là ông Ngô Trí Hồ và bà Phan Thị Huyền - xóm 7, xã Tràng Sơn; để bảo vệ quyền sử dụng đất của các hộ được giao đất trước đây.
 
+ Ra Quyết định thu hồi hủy bỏ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 29/10/2009, về việc công nhận trang trại của ông Ngô Trí Hồ - xóm 7, xã Tràng Sơn.
 
+ Ra Quyết định thu hồi hủy bỏ giấy chứng nhận trang trại do Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cấp cho ông Ngô Trí Hồ ngày 30/10/2009, theo Quyết định 1510/QĐ - UBND ngày 29/10/2009. 
 
+ Chỉ đạo UBND xã Tràng Sơn, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan, để xảy ra sai phạm trong việc tham mưu hồ sơ xin thuê đất của hộ gia đình ông Ngô Trí Hồ sai quy định và có hình thức xử lý phù hợp với lỗi phạm.
 
+ Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với một số cán bộ, công chức tại các phòng, ngành có liên quan của UBND huyện, đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm tra hồ sơ xin thuê đất và hiện trạng sử dụng đất của ông Ngô Trí Hồ, dẫn đến tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, ký quyết định thu hồi đất và cho thuê đất sai quy định.
 
- Hiện nay, Thường trực Huyện ủy Đô Lương đang tiếp tục giao cho UBND huyện chỉ đạo xử lý dứt điểm những nội dung tiếp theo.
 
Huyện ủy Đô Lương