[Infographics] Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean) - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Châu phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.