[Infographics] Một số điểm mới của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016). Luật gồm 10 chương, 73 điều với một số điểm mới sau đây:

Khánh Ly - Lâm Tùng