Kế hoạch khảo sát địa chấn 3D thăm dò dầu khí tại lô 103&107

Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí xin trân trọng thông báo từ ngày 01/06/2014 đến ngày 31/07/2014, Tổng công ty sẽ tiến hành khảo sát địa chấn 3D thăm dò dầu khí tại lô 103 & 107 ngoài khơi lục địa Việt Nam với tọa độ như sau:

Công ty sẽ sử dụng tàu địa chấn BR/V VERITAS VIKING II mang cờ hiệu NaUy, số IMO 9189512, màu trắng xanh và có 06 hộ tống làm nhiệm vụ bảo vệ. Chúng tôi kính đề nghị ngư dân đặc biệt chú ý:
 
- Không chạy cắt ngang phía trước và phía sau hướng di chuyển của tàu địa chấn, chỉ có thể đánh bắt cá cách đường bao của khu vực khảo sát thu nổ địa chấn 3D ít nhất 10km.