Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB QL1A

(Baonghean.vn)- Ngày 3/4/2014, UBND tỉnh Nghệ An ra Thông báo số 147/TB.UBND-GT về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng các dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A là dự án trọng điểm quốc gia, yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ, trong đó công tác GPMB toàn tuyến qua địa bàn tỉnh Nghệ An phải hoàn thành trước 15/4/2014. Thời gian qua các địa phương đã có sự cố gắng trong công tác GPMB, tuy nhiên so với yêu cầu vẫn còn chậm, đến nay mới bàn giao 69,1 Km/73 Km đạt 94%, còn 4,7 Km chưa được bàn giao, bên cạnh đó một số đoạn tuyến đã được bàn giao với tổng chiều dài 8,26km nhưng chưa thi công được, do người dân cản trở. Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm trong công tác GPMB là do sự chỉ đạo, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương có dự án triển khai còn chưa quyết liệt chưa sát sao; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành các bên liên quan chưa tốt; quá trình thực hiện dự án có sự điều chỉnh về quy mô, công tác xây dựng khu tái định cư chậm, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ GPMB dự án.

Chủ tịch UBND kết luận về công tác GPMB QL 1A tại buổi làm việc ngày 2/4/2014

Công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm số một hiện nay, yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành vào cuộc một cách quyết liệt để đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng xong trước ngày 15/4/2014.

II. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VÀ GIAO NHIỆM VỤ.

1. Đối với các kiến nghị đề xuất chung:

1.1. Đối với các hồ sơ phê duyệt GPMB dự án QL1A còn lại: UBND tỉnh cho phép UBND huyện, thị xã, thành phố thẩm định kể từ ngày 02/4/2014.

1.2. Về phối hợp xử lý trực tiếp các vướng mắc trong công tác GPMB: Giao các Sở GTVT, Tài chính, TN&MT, Xây dựng cử các đồng chí thuộc tổ Thường trực GPMB QL1A gồm ông Nguyễn Cảnh Dương, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Công Thành, Đinh Đăng Khánh, Nguyễn Đức An, Trần Đình Dũng từ ngày 02/4/2014 đến 15/4/2014 thường xuyên có mặt tại các huyện để phối hợp xử lý trực tiếp các vướng mắc.

1.3. Đối với giá đất trung bình của phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai: Giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh trước ngày 03/4/2014.

1.4. Đối với phần diện tích đất mà trước đây đã được giải tỏa qua các thời kỳ (bao gồm dự án PMU1 trước đây) nay không thực hiện bồi thường hỗ trợ về đất.

1.5. Đối với 22 hộ phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai do Xí nghiệp gạch cấp đất trái thẩm quyền: Đồng ý bồi thường, hỗ trợ đất vườn trong cùng thửa đất ở (trừ diện tích hành lang giao thông PMU1).

1.6. Đối với các trường hợp UBND huyện Quỳnh Lưu đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Giang nằm trong hành lang đã được giải phóng tại dự án PMU1 (cấp sai quy định): Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1036/STNMT-QLĐĐ ngày 28/3/2014; giao UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức thu hồi để cấp lại giấy chứng nhận QSD đất đúng quy định; tuyên truyền vận động các hộ dân không cản trở thi công, nếu các hộ không chấp hành thì lên phương án bảo vệ thi công. Sau khi bàn giao mặt bằng, kiểm tra nếu có quyết định đầy đủ, có hóa đơn, chứng từ, các hộ dân nộp tiền mua đất trước đây, thì hoàn trả lại cho các hộ dân số tiền đã nộp tương ứng với phần diện tích đất nói trên và tiền lãi suất tính từ thời điểm nộp tiền.

1.7 Đối với đất đai, tài sản của các hộ dân nằm giữa mốc PMU1 và mốc GPMB của dự án (nằm ngoài phần đất PMU1 đã được giải tỏa) hiện nằm ngoài bờ rào của các hộ: Giao cho Hội đồng GPMB xác định rõ nguồn gốc đất nếu đủ điều kiện theo quy định thì bồi thường.

1.8. Đối với công tác Tái định cư: Ưu tiên tái định cư xen dắm và tính hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các hộ với mức hỗ trợ không quá suất đầu tư hạ tầng tại Khu tái định cư trên địa bàn; trường hợp nếu diện tích đất liền kề phù hợp quy hoạch thì cấp đổi với diện tích tương đương. Trường hợp chưa có nơi ở mới thì đồng ý hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở trong quá trình chờ giao đất tái định cư và xây dựng nhà. Đồng ý cho trình duyệt giá khu tái định cư khi chưa xây dựng xong hạ tầng.1.7. Đối với đất đai, tài sản của các hộ dân nằm giữa mốc PMU1 và mốc GPMB của dự án hiện nằm ngoài bờ rào của các hộ: Giao cho Hội đồng GPMB xác định rõ nguồn gốc đất nếu đủ điều kiện theo quy định thì bồi thường.

1.9. Đối với đoạn mở rộng nút giao phía thị trấn Quán Hành với đường tránh Vinh; Thống nhất với kiến nghị của Sở GTVT, không thi công đoạn này, để giảm 11 hộ TĐC.

1.10. Trong thời gian đồng chí Đinh Viết Hồng đi công tác, giao Phó chủ tịch Huỳnh Thanh Điền trực tiếp ký phê duyệt giá đất của dự án QL1A (sau khi các Sở tham mưu thì không phải họp hội đồng thẩm đánh giá).

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB tại huyện Nghi Lộc

2. UBND các huyện, thành, thị:

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố có dự án QL1 triển khai trên địa bàn ưu tiên tập trung cho công tác GPMB QL1A, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình, rà soát thủ tục, kiên quyết giải quyết, trường hợp không chấp hành thì lên các phương án chi tiết để bảo vệ thi công đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tập trung nhân lực để chỉ đạo thực hiện công tác GPMB theo đúng tiến độ bàn giao xong trước 15/4/2014, với tiến độ cụ thể như sau:

+ Đối với các đoạn đã giải tỏa: Tập trung tuyên truyền vân động nhân dân và có giải pháp quyết liệt để bàn giao cho đơn vị thi công ngay. Yêu cầu các Chủ đầu tư làm việc với Hội đồng GPMB các huyện, thành, thị để nhận bàn giao mặt bằng đoạn tuyến này trước ngày 12/4/2014.

+ Đối với các đoạn đang kiểm kê, áp giá và không vướng tái định cư: Tập trung trình duyệt để bàn giao mặt bằng trước ngày 10/4/2014.

+ Đối với các đoạn vướng tái định cư: Khẩn trương kiểm đếm, phê duyệt, đồng thời tuyên truyền, vận động và xem xét phương án hỗ trợ để nhân dân yên tâm thuê nhà ổn định đời sống, vận động tuyên truyền để ưu tiên phương án tái định cư phân tán và xen dắm; yêu cầu bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4/2014.

3. Sở Giao thông vận tải:

Rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo GPMB trước đây, thời gian tới cần tập trung hơn nữa, giao đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp khâu nối, giải quyết các vương mắc trong công tác GPMB .

- Làm việc với các chủ đầu tư để yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu được giao mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó và đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường tại các điểm thi công của dự án. Phối hợp với Sở TT&TT để họp báo về công tác GPMB QL1A vào sáng 3/4/2014.

Công tác GPMB QL1A đang được đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến

4.Sở Tài nguyên và Môi trường

Giải quyết các khó khăn vướng mắc về bồi thường đất kịp thời.

Chủ trì làm việc với huyện Quỳnh Lưu để có phương án thu hồi giấy chứng nhận QSD đất những hộ cấp đất trong hành lang giao thông.

5. Sở Tài chính:

- Giải quyết các khó khăn vướng mắc kịp thời.

- Đẩy nhanh công tác thẩm định giá để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt; Chủ trì làm việc với huyện Quỳnh Lưu để tính toán và có phương án trả lại tiền đã thu của dân khi cấp đất trong hành lang giao thông.

6. Sở Xây dựng: Giải quyết các khó khăn vướng mắc kịp thời.

7. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị nắm bắt diễn biển tình hình tại các địa phương, đặc biệt là các vị trí phức tạp.

- Bố trí lực lương tăng cường cho Công an các huyện, thành, thị trong quá trình bảo vệ thi công theo yêu cầu của công an các huyện, thành, thị.

8. Báo Nghệ An, Đài PTTH, các cơ quan thông tấn báo chí: Tập trung tuyên truyền để nhân dân hiểu được yêu cầu tiến độ của dự án, ủng hộ công tác GPMB.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GTVT tổ chức họp báo để giải thích tuyên truyền nhân dân hiểu và ủng hộ dự án.

10. Các đơn vị Viễn thông, Điện lực, cấp thoát nước: Đẩy nhanh tiến độ di đời công trình hạ tầng kỹ thuật do đơn vị mình quản lý đảm bảo theo tiến độ.

Chủ tịch UBND các huyện thành, thị; Giám đốc các Sở, ngành cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tiến độ GPMB dự án QL1A đoạn qua tỉnh Nghệ An cho các địa phương, các Sở ban ngành, các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

TL. Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng: Nguyễn Quang Trạch