Kết luận của đồng chí Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc với xã Sơn Thành, huyện Yên Thành

(Thông báo số 149/TB-UBND, ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

Ngày 10/4/2013 , đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã chủ trì đi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành và chủ trì buổi làm việc tại Văn phòng UBND xã Sơn Thành. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Thành và các phòng, ban liên quan của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Thành; lãnh đạo Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Đại diện Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Sau khi nghe UBND xã Sơn Thành, UBND huyện Yên Thành báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và huyện, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Thành đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả đến nay Sơn Thành đã trở thành xã đầu tiên của cả tỉnh đạt xã nông thôn mới. Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Sơn Thành trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Thành với sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần chỉ đạo quyết liệt đã đạt được sự đồng thuận của nhân dân, huy động được nguồn lực tại chỗ kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, tạo bộ mặt nông thôn khang trang, hiện đại.

2. Về một số nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian  tới

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm phát triển làng nghề, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương; phát động phong trào  xanh, sạch, đẹp gắn với an ninh, kinh tế xã hội và chỉnh trang làng xóm, nơi ăn, ở, sinh hoạt, phong trào xoá vườn tạp, phong trào xây dựng nội quy các hương ước làng xóm để người dân và cán bộ các cấp hiểu rõ về xây dựng nông thôn mới, nhằm giữ vững và nâng mức sàn ở các tiêu chí đã đạt lên cao và chất lượng tốt hơn. Tiếp tục phát huy và tăng cường tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

2.2. Xem xét lại quy hoạch nông thôn mới của xã đã được phê duyệt, nếu thấy phù hợp để bổ sung các nội dung như phát triển trung tâm thương  mại, dịch vụ, viễn thông, ngân hàng... nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ của nhân dân. Có chính sách, giải pháp phù hợp hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển.

2.3. Tập trung phát triển cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, thúc đẩy các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng từ xã đến thôn, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu, xây dựng thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ, gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của xã Sơn Thành

3.1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Khe Cát đi xóm 14, 15 thuộc xã Sơn Thành (đường bê tông xi măng, dài 2km, rộng 4m). Giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND xã Sơn Thành thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định.

3.2. Để xã hoàn thành tiêu chí giao thông ở mức độ cao, đồng ý hỗ trợ xi măng cho xã Sơn Thành làm 8km đường GTNT cấp A theo chính sách quy định tại Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh. Giao Sở Tài chính sớm làm thủ tục để xã nhận xi măng và triển khai thực hiện.

3.3. Về việc mở rộng đường 534 đoạn qua thị tứ xã Sơn Thành khoảng 2 km: Đồng ý về chủ trường, giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và  Đầu tư cùng UBND huyện Yên Thành xem xét, đề nghị. UBND xã Sơn Thành thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định, xã xác định rõ việc đề nghị mở rộng đường bao nhiêu mét. Nếu huyện, xã vận động nhân dân giải phóng mặt bằng và chịu trách nhiệm về công tác giải phóng mặt bằng thì tỉnh sẽ đầu tư trong năm 2013.

3.4. Về việc trả nợ công trình Trường Mầm non của xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2013 (còn thiếu 2,6 tỷ đồng): Giao Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3.5. Về việc xây dựng 4 phòng chức năng cho Trường THCS Lê Doãn Nhã và nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã: Giao UBND huyện Yên Thành giải quyết theo thẩm quyền phân cấp thực hiện các chương trình MTQG về giáo dục và y tế. Trường hợp gặp khó khăn về ngân sách, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Yên Thành, UBND xã Sơn Thành và các cá nhân, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện.

                                                  TL. Chủ tịch
                                           KT. Chánh văn phòng
                                               Phó Văn phòng:

                                            Võ Hồng Dương