Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của đại biểu Quốc hội

Chủ tịch nước nhận được 330 phiếu tín nhiệm cao (TNC), 28 phiếu tín nhiệm thấp (TNT). Chủ tịch QH: 328 phiếu tín nhiệm cao, 25 tín nhiệm thấp. Thủ tướng: 210 phiếu tín nhiệm cao, 160 tín nhiệm thấp.


Ảnh: Lê Anh Dũng

Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm ngày 10/6 vừa được công bố như sau (Tín nhiệm cao (TNC), Tín nhiệm (TN), Tín nhiệm thấp (TNT)):

1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước: TNC: 330 (66,27%). TN: 133 (26,71%), TNT: 28 (5,62%)

2. Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước: TNC: 263 (52,81%), TN: 215 (43,17%), TNT: 13 (2,61%)

3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội: TNC: 328 (65,86%), TN: 139 (27,91%), TNT: 25 (5,02%)

4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội: TNC: 323 (64,86%), TN 155 (31,12%), TNT 13 (2,61%)

5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội: TNC: 372 (74,7%), TN 104 (20,88%), TNT: 14 (2,81%)

6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội: TNC: 322(64,66%), TN: 145(29,14%); TNT: 24 (4,82%)

7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội: TNC: 252 (50,6%), TN 217 (43,57%), TNT 22(4,42%)

8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường:  TNC: 234 (46,99%), TN: 235 (47,19%), TNT: 22 (4,42%)

9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: TNC: 273 (54,82%); TN 204 (40,96%), TNT 15 (3,01%)

10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại: TNC 253 (50,8%), TN 229 (45,98%), TNT 9 (1,81%)

11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách: TNC: 291(58,43%); TN 189(37,95%); TNT 11(2,21%)

12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: TNC 210(42,17%), TN 253(20,8%), TNT 28 (5,62%)

13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh: TNC: 267(53,61%); TN: 215 (43,17%), TNT: 9 (1,81%)

14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: TNC: 294 (59,04%), TN: 180 (36,14%), TNT: (18 3,61%)

15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội: TNC: 335 (67,27%), TN 151 (30,32%), TNT: 6 (1,2%)

16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu: TNC: 292 (58,63%), TN 183 (36,75%), TNT 17 (3,41%)

17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: TNC 286 (57,43%), TN 194 (38,96%), TNT 12 (2,41%)

18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: TNC 260 (52,21%); TN 204 (40,96%), TNT 28 (5,62%)

19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng: TNC 241 (48,39%), TN 232 (46,59%), TNT 19 (3,82%)

20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng: TNC: 210 (42,17%), TN 122 (24,5%); TNT 160 (32,13%)

21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng: TNC 186 (37,35%), TN 261 (52,41%), TNT: 44 (8,84%)

22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng: TNC 196 (39,36%), TN 230 (46,18%), TNT 65 (13,05%)

23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng: TNC: 167 (33,53%); TN 264 (53,01%); TNT: 59 (11,85%)

24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng: TNC: 248 (49,8%), TN 207 (41,57%), TNT 35 (7,03%)

25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: TNC: 90 (18,07%); TN 286 (57,43%), TNT 116 (23,29%)

26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Nội vụ: TNC: 125 (25,3%); TN: 274 (55,02%), TNT 92 (18,47%)

27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: TNC: 88 (17,67%), TN 194 (38,96%), TNT 209 (41,97%)

34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: TNC: 238 (47,79%), TN 233 (46,79%), TNT: 21 (4,22%)

35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: TNC: 184 (36,95%), TN 249 (50%), TNT 58 (11,65%)

36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: TNC 158 (31,73%), TN 270 (54,22%), TNT 53 (13,62%)

37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an: TNC 273 (54,82%), TN 183 (36,75%), TNT 24 (4,82%)

38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: TNC: 133 (26,71%), TN 304 (61,04%), TNT: 42 (8,43%)

39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ: TNC: 123 (24,69%), TN 304 (61,04%), TNT 43 (8,63%)

40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: TNC 271 (24,3%), TN 281 (56,43%), TNT 77 (15,46%)

41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: TNC 323 (64,86%), TN 144 (28,92%), TNT: 13 (2,61%)

42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: TNC: 186 (37,35%), TN: 198 (39,76%), TNT: 99 (19,88%)

43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế: TNC: 108 (21,69%), TN: 228 (45,78%), TNT: 146 (29,32%)

44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ: TNC: 164 (32,93%), TN 241 (48,39%), TNT 87 (17,47%)

45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư: TNC: 231 (46,39%), TN: 205 (41,16%), TNT: 46 (9,24%)

46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao: TNC: 195 (39,16%), TN: 260 (52,21%), TNT: 34 (6,83%)

47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: TNC 198 (39,76%), TN 269 (54,02%), TNT 23 (4,62%)


Theo (Vietnamnet.vn) - L.T