Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 12/7/2022 về Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2022, trong đó, nêu rõ kết quả triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm ảnh 1

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Cụ thể, về tham mưu, đề xuất ban hành Nghị quyết của cấp ủy Đảng về chuyển đổi số, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể giai đoạn 5 năm, Kế hoạch hành động hàng năm về chuyển đổi số: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Đến nay, dự thảo các văn bản đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua và đang hoàn thiện các bước tiếp theo để ban hành theo đúng quy định.

Về ban hành kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 phê duyệt điều chỉnh kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh năm 2019. Bộ kiến trúc này đã tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 được ban hành tại Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. UBND tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về quản lý, duy trì, cập nhật và tuân thủ kiến trúc Chính phủ điện tử thông qua việc in ấn tài liệu kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh và giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục các trường hợp không tuân thủ.

Về tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về việc tăng cường quản lý đầu tư, bảo đảm hiệu quả khi ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số sử dụng ngân sách Nhà nước: UBND tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông tới các sở, ban, ngành, địa phương; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai Nghị định số 73/2014/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp lý có liên quan đến Nghị định này.

Về tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về 2 nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh mạng: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành lập tổ đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu sự cố máy tính trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ: Tết Nguyên đán; Tết Dương lịch; các ngày 30/4, 1/5, 19/5. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức 1 lớp đào tạo kiến thức chuyên sâu về ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT của các sở, ngành, địa phương xen kẽ với 1 đợt diễn tập ứng cứu sự cố CNTT và ATTT; tổ chức 2 lớp cho cán bộ, lãnh đạo và 2 lớp cho cán bộ, công chức các kiến thức cơ bản về ATTT.

Thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng: Để đảm bảo chất lượng, tập trung nguồn lực triển khai, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương: Xã Thành Sơn (Anh Sơn); xã Minh Hợp (Quỳ Hợp); xã Khánh Hợp (Nghi Lộc). Đến nay, đã thành lập được 3 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, 32 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn, xóm. Hiện đang trong quá trình triển khai thí điểm, dự kiến tổ chức tổng kết đánh giá và triển khai nhân rộng trong tháng 12/2022.

Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số: Hiện nội dung này đã được đưa vào dự thảo kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, dự kiến ban hành kế hoạch trong tháng 7/2022.

Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5010/UBND-TH ngày 6/7/2022 về việc tập trung nghiên cứu và triển khai các nền tảng số trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai các nền tảng phục vụ chính quyền, doanh nghiệp, người dân theo đúng định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 589/KH-UBND ngày 18/10/2021 về việc hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nghệ An năm 2021, 2022 và định hướng đến năm 2025.

Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung mạng truyền số liệu chuyên dùng: Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng đến hơn 870 đơn vị 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương để triển khai hệ thống quản lý, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung hệ thống mạng này.

Ban hành Kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây: Hiện nay, hầu hết các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Nghệ An đang được triển khai theo hình thức thuê dịch vụ. Các yêu cầu trong hợp đồng thuê dịch vụ đều quy định các hệ thống phải được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, đặt tại trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn Tier 3.

Công bố công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 5/10/2021 về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An và chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thống xây dựng Hệ thống thu thập, thẩm định và chia sẻ dữ liệu tỉnh Nghệ An, hướng tới hình thành cổng dữ liệu mở của tỉnh.

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP): Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu LGSP: Thử nghiệm thành công các API kết nối LGSP - NGSP (tại các sở, ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Bộ Tài chính) và đã chuẩn bị cho việc tích hợp các dịch vụ dùng chung khác vào hệ thống tích hợp trục liên thông văn bản VXP thay thế cho trục eDOC vào hệ thống LGSP; hoàn thành thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với một số hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia (như: Dịch vụ Đăng ký lý lịch tư pháp, dịch vụ Bưu chính công ích, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp).

Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm ảnh 2

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Triển khai hoặc thí điểm triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh: UBND tỉnh đang triển khai thí điểm nền tảng này tại Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh và UBND thành phố Vinh; đồng thời thực hiện thí điểm tại một số địa phương như: UBND thị xã Hoàng Mai, UBND huyện Thanh Chương.

Ban hành Kế hoạch thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao hiệu quả: UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3615/UBND-KSTT ngày 23/5/2022 về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đặc biệt chú trọng tới việc rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm lệ phí nếu thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến; giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện kết nối Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử thành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính: Nội dung này đã hoàn thành từ ngày 24/2/2022. Ngoài ra, hệ thống đã được kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số để đánh giá, đo lường, công bố trực tuyến mức độ, chất lượng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai hoặc thí điểm triển khai trợ lý ảo trong cơ quan Nhà nước để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả và năng suất lao động: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ban hành Chương trình đánh giá xác định chỉ số mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/4/2022 về Triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đang tập trung triển khai theo đúng kế hoạch đã ban hành.

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 31/3/2022 về triển khai thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Nội dung quan trọng của kế hoạch này là thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm ảnh 3

Báo Nghệ An điện tử xây dựng chuyên trang về chuyển đổi số, liên tục cập nhật, chia sẻ bài học, kinh nghiệm của các bộ, ngành, địa phương. Ảnh: Thu Giang

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng chuyên trang về chuyển đổi số nhằm liên tục cập nhật, chia sẻ bài học, kinh nghiệm chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Các thông tin về cẩm nang chuyển đổi số https://dx.mic.gov.vn và các thông tin tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn cũng được tiếp thu, chia sẻ trên các chuyên trang này. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì và thuyết minh Đề tài “Đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và đề xuất giải pháp, mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Theo đó, sẽ tổ chức xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã tại các địa phương: Xã Thành Sơn (Anh Sơn); xã Minh Hợp (Quỳ Hợp); xã Khánh Hợp (Nghi Lộc). Thời gian dự kiến triển khai thí điểm từ ngày 1/6/2022 đến ngày 1/12/2022.

Định kỳ hàng năm thực hiện đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý: UBND tỉnh đã có Công văn số 4096/UBND-TH ngày 7/6/2022 về việc phê duyệt xây dựng phần mềm phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số của sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng bộ chỉ số và phần mềm đánh giá chỉ số chuyển đổi số của sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2023 để kịp thời đánh giá xếp hạng chỉ số năm 2022.

Tin mới

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ tỉnh nhà hướng về bà con vùng lũ, ngày 4/10, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau lũ lụt. 
[Infographics] Thiệt hại về hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn Nghệ An (tính đến 17h ngày 4/10)

[Infographics] Thiệt hại về hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn Nghệ An (tính đến 17h ngày 4/10)

(Baonghean.vn) - Mặc dù không nằm trong tâm bão Noru nhưng hoàn lưu bão đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề trên địa bàn Nghệ An với nhiều địa phương bị ngập lụt diện rộng, xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hiện chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

(Baonghean.vn) -  Đã hơn 8 tháng kể từ khi Nga và Ukraine bắt đầu xung đột quân sự. Thế bế tắc đang diễn ra khi cả hai dường như đều đủ mạnh để ngăn bên kia giành chiến thắng, nhưng lại chưa đủ để đạt đến một chiến thắng quyết định trên chiến trường. Liệu trong thời gian tới sẽ có đột phá lớn nào sắp xảy ra trong nỗ lực của cả Nga và Ukraine hay không? Liên quan đến những vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an đưa ra một vài nhận định. 
Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa thành lập thêm đội trẻ để tham gia vào Giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia 2022, dự kiến ngày 11/10 tới đây đội sẽ có trận đấu mở màn ở bảng A khu vực phía Bắc. Để hướng đến một mùa giải thành công, Đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã có cuộc tập dượt đầy quan trọng trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Giữa trưa nắng của ngày thứ ba sau trận lũ quét, chúng tôi mới tiếp cận được bản Bình Sơn 1 của xã Tà Cạ. Bình Sơn 1 là 1 trong 2 bản cao nhất của xã Tà Cạ mà cơn lũ dữ quét qua đêm và sáng ngày 1/10. Sau trận lũ dữ, bà con không có nhà, không có nước, không có gạo, cũng không có điện...
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát nắm tình hình và tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

(Baonghean.vn) - Đề nghị chuyển chế độ "bồi dưỡng" thành "phụ cấp" ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm; Những hình ảnh đầu tiên tại bản Bình Sơn 1 - nơi đầu nguồn lũ quét Kỳ Sơn; Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt; Nhiều tấm lòng thiện nguyện đến với người dân vùng lũ Kỳ Sơn... là những nội dung chính trong ngày 4/10.
Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung được cử tri phản ánh và kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra và trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nẻ nhà ở của một số hộ dân tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.
Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh là một phụ nữ từ nước ngoài trở về. Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu đi lại không hạn chế thì nguy cơ xâm nhập bệnh tại Việt Nam là hiện hữu. Nghệ An cũng trong tình trạng này. 
Đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Bongdaplus

Bóng đá Việt vươn tầm để tiệm cận khu vực

(Baonghean.vn) -  Khi quá trình bảo vệ và lấy lại ngôi vô địch AFF Cup 2018 vẫn là một cửa ải khó vượt đối với đội tuyển Việt Nam thì câu chuyện vươn tầm của bóng đá Việt vẫn diễn ra liên tục theo nhiều cách khác nhau. Đó là khi đội tuyển Việt Nam dưới tay phù thủy Park Hang-seo lần lượt chiến thắng các đội bóng lớn như Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022, Ấn Độ tại giải giao hữu Tam hùng 2022 mới đây, cầm hòa trên sân Nhật Bản cũng tại vòng loại thế giới nói trên.
Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, chủ nghĩa dân túy (CNDT) xuất hiện khá nhiều và thường xuyên trong xã hội. Nó là hiện tượng đem lại điều tích cực hay tiêu cực? Có lẽ đây cũng là câu hỏi chắc chắn có các đáp án trả lời khác nhau phụ thuộc vào góc độ tiếp cận và mục đích sử dụng nó.
[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn, tính đến 6h ngày 4/10, cơn lũ ống, lũ quét đã gây thiệt hại rất nặng nề cho người dân nơi cơn lũ tràn qua. Hàng trăm ngôi nhà, tài sản, phương tiện của người dân bị lũ cuốn trôi và hư hỏng. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.