Két sắt, máy đếm tiền do nhà nước quản lý có thời gian sử dụng 5 - 8 năm

(Baonghean.vn) - Sở Tài chính Nghệ An vừa có tờ trình trình UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định quy định danh mục thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

Theo dự thảo quyết định này, danh mục tài sản cố định có giá trị từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên được quy định cụ thể như sau: 

Xe ô tô, xe gắn máy, phương tiện vận tải khác có thời gian sử dụng khấu hao 10 năm. Các thiết bị, máy móc văn phòng phổ biến có thời gian sử dụng 5 năm gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy fax, máy đục lỗ gáy xoắn, tủ đựng tài liệu, máy scan, máy hủy tài liệu, máy đếm tiền, quạt...

Máy đếm tiền được quy định thời gian sử dụng 5 năm. Ảnh minh họa: Trân Châu

Máy điều hòa, két sắt, máy bơm nước, camera giám sát, tủ giá đựng tài liệu hồ sơ, bộ bàn ghế ngồi làm việc trang bị cho các chức danh, bộ bàn ghế tiếp khách, bộ bàn ghế họp, máy điều hòa không khí... có thời gian sử dụng 8 năm.

Quy định trên đây làm căn cứ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo dõi và hạch toán tài sản công theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng Thông tư số 45/2018 của Bộ Tài chính  quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.