Khắc phục khó khăn, đảm bảo nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở

(Baonghean) - Trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, vấn đề nhân sự cấp ủy luôn được coi trọng bởi chất lượng đội ngũ cấp ủy có vai trò quyết định hiệu quả lãnh đạo đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ. Với những yêu cầu đổi mới nhân sự đại hội các cấp nhiệm kỳ này, đặt ra những vấn đề cần tháo gỡ ở cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp đang được các cấp ủy trong tỉnh tập trung triển khai chỉ đạo theo quy trình và tiến độ thời gian. Ở Đảng bộ Thị trấn Đô Lương, trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình, kết qủa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trên cơ sở đó thảo luận, dự báo tình hình để xác định rõ những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Vân - Bí thư Đảng ủy thị trấn, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở có thể yên tâm, bởi các đồng chí trong cấp ủy ít nhất cũng đã có kinh nghiệm chỉ đạo 1 nhiệm kỳ đại hội. Tuy nhiên, về công tác nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ này theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 số lượng tham gia cấp ủy lần đầu; tỷ lệ trẻ dưới 35 tuổi không dưới 10%; tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15%, đối với cấp ủy cơ sở quả là khó khăn. Bởi ở cơ sở, mỗi cấp ủy viên đều gắn với các chức danh “cứng” như Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch Hội Phụ nữ...

Đảng bộ Thị trấn Đô Lương, qua rà soát đội ngũ cán bộ quy hoạch A3, thì tỷ lệ nữ nếu tập trung chỉ đạo quyết liệt thì sẽ đảm bảo yêu cầu. Cũng qua rà soát và chiếu theo quy định thì hiện tại thị trấn có 2 chức danh, 1 Phó Chủ tịch UBND thị trấn đủ cơ cấu cấp ủy nhưng không đủ thời gian cơ cấu cơ quan HĐND, UBND; 1 Bí thư Đoàn Thanh niên không đủ điều kiện về tuổi để cơ cấu làm Bí thư Đoàn. Giải pháp cho tình huống này, Đảng ủy đang làm công tác tư tưởng, vận động chuyển đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã sang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ở nhiệm kỳ tới. Riêng về Bí thư Đoàn Thanh niên hiện Đảng ủy đang trình xin ý kiến Huyện ủy Đô Lương cho tiếp tục đảm nhận chức danh Bí thư Đoàn cho hết nhiệm kỳ Đoàn (đến năm 2017) sau đó tìm vị trí phù hợp để điều chuyển. 

Tương tự ở Đảng bộ xã Đặng Sơn cũng có những khó khăn. Theo đồng chí Trần Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã, tinh thần chỉ đạo của các cấp, đối với các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu yêu cầu phải có trình độ trung cấp chính trị trở lên; những người chủ chốt tham gia cấp ủy lần đầu phải có trình độ chuyên môn đại học. Soi vào số lượng, cơ cấu cấp ủy theo quy định thì cấp ủy nhiệm kỳ mới của Đảng ủy xã Đặng Sơn gồm 15 người, trong đó 13 người đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị; một số đồng chí dự kiến đưa vào nhân sự đại hội vẫn đang thiếu trình độ chính trị trung cấp. Hiện Đảng ủy đã lập danh sách gửi Huyện ủy Đô Lương đăng ký tham gia học lớp trung cấp chính trị do Huyện ủy Đô Lương mở vào đầu năm 2015. 

Đồng chí Trương Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy Đô Lương, cho rằng: Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ lần này yêu cầu đổi mới rất cao. Đối với cấp huyện để thực hiện đảm bảo các yêu cầu đặt ra là không khó, nhưng đối với cấp cơ sở quả là khó khăn. Thông qua rà soát cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 36, Huyện ủy Đô Lương đã tổng hợp các chức danh lãnh đạo cơ sở đảm nhận chức vụ 2 nhiệm kỳ gồm có 43 đồng chí; có 28 đồng chí cấp ủy viên không đủ điều kiện tái cử; 11 đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã quá tuổi cơ cấu chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên theo quy định. Cũng theo đồng chí Trương Hồng Phúc, trên cơ sở rà soát, Huyện ủy Đô Lương tiến hành đồng thời công tác bổ sung quy hoạch cán bộ để có phương án bố trí phù hợp theo hướng chuyển một số công chức chuyên trách sang công chức chuyên môn; bố trí hợp lý cán bộ đảm nhiệm chức vụ hai nhiệm kỳ sang vị trí khác.

Huyện cũng sẽ mạnh dạn bố trí số công chức chuyên môn thuộc diện quy hoạch tham gia cấp ủy, trong đó tập trung ưu tiên công chức trẻ, nữ, đào tạo chính quy, có chiều hướng phát triển tốt để thay thế số cấp ủy không đủ tiêu chuẩn. Trong một số trường hợp cụ thể, có thể bố trí đồng chí cấp phó tham gia cấp ủy đến thời điểm thích hợp sẽ bố trí cấp trưởng (áp dụng cho các tổ chức đoàn thể); vận động một số cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách chủ chốt thuyên chuyển vị trí công tác khác hoặc thực hiện chế độ nghỉ hưu sớm để bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đào tạo chính quy, có năng lực tốt. 

Ở huyện Diễn Châu, quá trình chỉ đạo chuẩn bị công tác đại hội Đảng các cấp cơ sở cũng đang đặt ra một số khó khăn trong công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội cấp cơ sở. Cụ thể, với yêu cầu đổi mới 1/3 cấp ủy so với nhiệm kỳ trước thì qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, trước mắt ở Diễn Châu mới chỉ có 6/39 xã, thị trấn có thể đáp ứng được yêu cầu này. Bởi thực tế, ở cấp xã chỉ có công chức chuyên môn là có tính ổn định, còn cán bộ chuyên trách bố trí theo các chức danh được bầu qua các nhiệm kỳ, bố trí từ chức danh này đến chức danh khác để đảm bảo không quá 2 nhiệm kỳ. Băn khoăn hiện nay ở một số cơ sở, nếu thực hiện đổi mới 1/3 thì lấy ai để thay và nếu thay thì số cán bộ này sẽ đi đâu, đồng thời việc đảm bảo chế độ, chính sách cán bộ cũng là vấn đề đáng quan tâm. Tương tự, yêu cầu đảm bảo 15% tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy ở cơ sở thì không quá khó, nhưng khó nhất là cần có nữ tham gia vào Ban Thường vụ Đảng ủy.

Thông thường cơ cấu Ban Thường vụ đối với cấp ủy cơ sở là 3 - 5 người, chủ yếu ở các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã. Tổng hợp ban đầu của Ban Tổ chức Huyện ủy Diễn Châu, toàn huyện có khoảng 19/39 xã, thị trấn khó bố trí nữ vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Bên cạnh đó, vấn đề làm tốt công tác tư tưởng, đảm bảo chính sách cán bộ cho 43 cán bộ không đủ tuổi tái cử ở cấp xã cũng quan trọng. “Từ thực tiễn đặt ra đó, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Diễn Châu, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, quyết liệt chỉ đạo để cố gắng đảm bảo các yêu cầu đặt ra, nếu ở nơi nào quá khó khăn, chưa chuẩn bị được về nhân sự thì sẽ chỉ đạo bầu thiếu cấp ủy, sau đó tiếp tục bổ sung để nâng cao chất lượng cấp ủy. Hiện tại, liên quan đến công tác nhân sự, các cấp ủy của huyện đã tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và chuẩn bị công tác giới thiệu nhân sự cho cấp ủy các cấp khóa mới” - đồng chí Hoàng Xuân Luyện - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Diễn Châu chia sẻ.

Những vấn đề nêu trên là thực trạng chung của nhiều huyện trên địa bàn tỉnh trước thềm đại hội Đảng. Qua trao đổi, đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Quá trình tham mưu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về đại hội Đảng các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến rộng rãi từ cơ sở các vấn đề liên quan trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phân công từng cán bộ bám địa bàn, bám cơ sở để hướng dẫn, đồng thời kịp thời nắm bắt các vấn đề vướng mắc, phát sinh để cùng tháo gỡ, giải đáp kịp thời trong từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, nắm chắc tình hình cấp ủy các cấp để chủ động tham mưu bố trí, sắp xếp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy khóa mới; đồng thời chủ động tham mưu giải quyết chính sách cho số cán bộ không đủ điều kiện tái cử cấp ủy các cấp. Cùng đó, cần chú trọng chất lượng cấp ủy cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực thực tiễn, uy tín và khả năng đảm đương, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có như vậy nhiệm vụ của đại hội đề ra mới được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Đến thời điểm này, trên cơ sở tập hợp ý kiến từ cơ sở, Ban cùng với Thường vụ các huyện, thành thị đang bám sát các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai ở cấp mình và chủ động tháo gỡ từng bước cho cơ sở.

Mai Hoa

Tin mới

Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

(Baonghean.vn) - Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh được bầu vào đội hình hay nhất AFF Cup 2022; Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia lên kế hoạch tăng suất ngoại binh để có thêm cơ hội ký hợp đồng với Lionel Messi là những tin tức thể thao nổi bật.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/1

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An họp đánh giá kết quả tổ chức Tết Quý Mão; Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ";  Nhà ga, sân bay tấp nập sau kỳ nghỉ Tết... là những nội dung chính trong ngày 27/1.
Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

(Baonghean.vn) - Trong màn khai sân đầu Xuân Quý Mão 2023, người hâm mộ đang theo dõi khá kỹ từng bước đi của đội bóng Thủ đô Hà Nội FC, đội bóng từng 6 lần vô địch V.League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022) và tiếp tục là ứng viên sáng giá cho "ngôi vua" mùa giải mới.
Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện

Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện

(Baonghean.vn) - Vụ việc “Người đàn bà 21 năm khiếu kiện đất đai ở Anh Sơn” được Báo Nghệ An thông tin qua 3 bài viết: “Nghệ An: Người đàn bà 21 năm kêu kiện chuyện đất đai”; “Người đàn bà 21 năm khiếu kiện đất đai ở Anh Sơn: Vẫn mỏi mòn chờ công lý”; “Thu hồi “bìa đỏ” cấp không đúng quy định”.
Vui mùa tuyển quân Xuân mới

Vui mùa tuyển quân Xuân mới

(Baonghean.vn) -  Khi Xuân mới ngập tràn trên mọi miền quê hương đất nước, cũng là lúc những chàng trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 trên dải đất Bắc miền Trung háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng, tinh thần ấy lại bừng sáng trong mùa Xuân mới...