Khách du lịch đến Nghệ An tăng mạnh

(Baonghean) - Trong 3 tháng đầu năm 2013, lượng khách du lịch đến Nghệ An tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012 do trong tháng diễn ra nhiều lễ hội lớn thu hút đông đảo khách thập phương về dự. Lượng khách do các doanh nghiệp lữ hành khai thác và phục vụ vẫn đạt mức khá.Dự ước tháng 3 năm 2012, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Nghệ An đón và phục vụ 150.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước 4.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 91.400 triệu đồng.

Tổng 3 tháng năm 2013, khách lưu trú tại Nghệ An ước đạt 419.800 lượt, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó khách quốc tế ước đạt 10.400 lượt, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu du lịch ước đạt 235.234 triệu đồng, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó doanh thu quốc tế ước đạt 1.760 ngàn USD, bằng 96% so với năm 2012.


Vương Bằng