Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3

(Baonghean.vn) - Sáng 20/5, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng QP – AN  cho đối tượng 3.Quang cảnh lớp học

Tham gia lớp học có 80 học viên là những là bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch, chủ tịch mặt trận các xã trên địa huyện. Lớp học được diễn ra từ ngày 20/5 đến 31/5, các học viên sẽ được các cán bộ của trường Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban CHQS huyện trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực QP – AN như chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và chính sách hậu phương quân đội; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên ở xã, phường, thị trấn,…Qua đó để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về củng cố QP – AN, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình và chế độ thù địch, giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.


Thúy Nga (Đài Quỳnh Lưu)