Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị, khoá 2014 -2016

(Baonghean.vn) - Sáng 6/10, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai giảng lớp cao cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung khoá 2014 - 2016. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
PGS.TS Đoàn Minh Huấn – Giám đốc Học viện Chính trịkhu vực I khai mạc lớp học
 
Lớp cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khoá 2014-2016 có 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ dự nguồn trong quy hoạch thuộc các sở, ban, ngành các huyện, thành phố của tỉnh. Trong thời gian học 2 năm, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 20 học phần nhằm bồi dưỡng nâng cao trình  độ lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Qua đó, sẽ giúp cho học viên nhận thức sâu sắc hơn về lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức và hiểu rõ hơn cơ sở khoa học các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; biết vận dụng những kiến thức, lý luận đã học để giải quyết những vấn đề đang đặt ra, xử lý những tình huống trong thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị nhằm đạt được chất lượng, hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 
Các đại biểu, học viên tham dự lễ khai giảng
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm nhấn mạnh, hiện nay tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 13/3/2012 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020, trong đó tập trung ưu tiên đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị. Do đó, mong muốn Học viện Chính trị khu vực I, Trường Chính trị tỉnh đổi mới trong công tác quản lý đào tạo, kết hợp học tập với nghiên cứu thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giảng viên, học viên trong thời gian học tập tại trường. Về phía các học viên, cần bố trí thời gian công tác và thời gian học trên lớp để đảm bảo chất lượng học tập cũng như công việc của cơ quan; đổi mới phương pháp học tập, gắn lý luận với hoạt động thực tiễn, công tác, ra sức học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để đáp ứng tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cán bộ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Học viện và Trường chính trị tỉnh. 
 
Thu Huyền