Khai hội đền thờ trạng nguyên Hồ Tông Thốc

(Baonghean.vn) - Đến hẹn lại lên vào những ngày 9, 10 tháng giêng người dân xã Thọ Thành huyện Yên Thành (Nghệ An) phối hợp cùng với UBND xã và dòng họ Hồ lại long trọng tổ chức lễ hội đền thờ trạng nguyên Hồ Thông Thốc.
 
Vào những ngày đầu năm mới, cùng với hàng ngàn lễ hội trong cả nước, dòng họ Hồ làng Tam Thọ xã Thọ Thành lại long trọng mở hội tưởng nhớ đến công ơn của cha ông mình, hướng về cội nguồn của dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ tưởng nhớ đến cội nguồn của mình.
 
Tương tuyền Trạng nguyên Hồ Tông Thốc đổ trạng nguyên mở đầu cho nền khoa cử nổi tiếng của dòng họ Hồ Tam Công, làm rạng rỡ cho họ Hồ, cho quê hương đất nước Việt Nam.
 
Ông đã làm quan đến chức Hàn lâm viện học sĩ phụng chỉ, kiêm chức thẩm hình viện sứ. Hồ Tông Đốn và Hồ Tông Thành là con và cháu ông cũng đậu trạng nguyên và có nhiều đóng góp cho đất nước, được nhà Lê và nhà Nguyễn phong tặng nhiều đạo sắc. Hiện nay nhà thờ còn lưu giữ được 22 đạo sắc cùng một số đồ tế khí quý giá về lịch sử và nghệ thuật. Như vậy, ngoài ý nghĩa là nơi thờ tự Hồ Tông Thốc, di tích còn là nơi lưu niệm một số di vật và tình cảm của con cháu, bạn bè và nhà nước trước đây đối với ông.
 
Lễ tế trong lễ hội
Giải bóng chuyền khai hội họ Hồ.
Với đặc điểm, tính chất và tầm quan trọng của di tích, ngày 25/1/1991, Bộ Văn hoá- Thông tin đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-VH công nhận Di tích Nhà thờ Trạng nguyên Hồ Tông Thốc là Di tích lịch sử – văn hoá cấp Quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của bà con dòng tộc họ Hồ nói riêng, nhân dân xã Thọ Thành, nhân dân huyện Yên Thành nói chung.
 
Hàng năm, được sự nhất trí của UBND huyện Yên Thành, UBND xã Thọ Thành phối hợp với họ Hồ Tam công mở lễ hội đền thờ Hồ Tông Thốc để người dân và con cháu họ Hồ khắp nơi trong cả nước về thắp nén hương tưởng nhớ về cội nguồn của mình.
 
Đức Chung