Khai mạc Hội nghị BCH VFF lần thứ 12 - Khóa VI

Chiều 15/5, Hội nghị BCH VFF lần thứ 12 - Khóa VI đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là Hội nghị được dư luận rất quan tâm bởi các vấn đề được đưa ra bàn thảo có ý nghĩa quan trọng, chuẩn bị cho Đại hội VFF nhiệm kỳ VII diễn ra vào tháng 6 tới.

Chủ tịch VFF - Nguyễn Trọng Hỷ đọc diễn văn khai mạc Hội nghị BCH VFF lần thứ 12 - Khóa VI - Ảnh: Đức Cường

Mở đầu , Chủ tịch VFF - Nguyễn Trọng Hỷ đã đọc diễn văn khai mạc, nêu tóm lược chương trình làm việc của Hội nghị. Sau đó, danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào vị trí ủy viên BCH và các chức danh chủ chốt của VFF tại Nhiệm kỳ VII cũng được bàn thảo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành sẽ nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ VII, thảo luận đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ; thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VI và phương hướng công tác nhiệm kỳ VII (2013-2017); thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH.

Tại Hội nghị, Trưởng tiểu ban nhân sự - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽcó báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ VII. Cùng với đó, Ban chấp hành VFF sẽ thảo luận và thông qua đề xuất về thể thức bầu cử để trình Đại hội nhiệm kỳ VII.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành VFF cũng nghe báo cáo về việc tạm đình chỉ tưcách thành viên của các thành viên không đủ hồ sơ hoặc đã giải thể, sauđó sẽ trình đề xuất khai trừ tư cách thành viên lên Đại hội nhiệm kỳVII. Đặc biệt, công tác liên quan đến nhân sự Ban chấp hành, Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ VII cũng sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị.


Theo Bongdaplus - ĐT