Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Đô Lương, Hưng Nguyên, TXHoàng Mai

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 17/12, HĐND huyện Đô Lương đã khai mạc kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12 khóa XVIII. 
 
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Đô Lương (khóa XVIII)
 
Năm 2014, sản xuất nông nghiệp của huyện Đô Lương giành được thắng lợi quan trọng. Sản lượng đạt 86.000 tấn, tăng 55.000 tấn so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 637 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ ước đạt 2.671 tỷ đồng, thu ngân sách là 112 tỷ đồng, đạt 148,7% so với kế hoạch; thẩm định và cấp mới 2.437 giấy  chứng nhận QSD đất; công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vững lá cờ đầu của tỉnh Nghệ An. Với 20 em được công nhận học sinh giỏi Quốc gia, 361 em học sinh giỏi tỉnh; công tác giải quyết chính sách xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững; xã Thịnh Sơn được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2014, huyện Đô Lương cơ bản đã hoàn thành công tác "Dồn điền đổi thửa", tích tụ ruộng đất cho nhân dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống.
 
Bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế đó là: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM vẫn còn chậm, việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất chưa đạt so với kế hoạch, tình trạng cán bộ đảng viên vi phạm chính sách Dân số có chiều hướng gia tăng.
 
Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ ngành giáo dục - đào tạo năm 2015 - 2017, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2015; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do H ĐND huyện bầu và Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
Hữu Hoàn
Đài TT-TH Đô Lương
 
* Sáng ngày 17/12, huyện Hưng Nguyên tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11, khóa XVIII HĐND huyện.
 
Năm 2014, là năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển KT - XH, chủ động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, vì vậy KT - XH, QP - AN của huyện nhà ổn định, kinh tế có mức tăng trưởng hợp lý. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,03%, giá trị sản xuất các lĩnh vực đều tăng, nông lâm, thủy sản tăng 4,7%, công nghiệp xây dựng tăng 9%, dịch vụ tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 138,2% Dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người 22,5 triệu đồng/người/năm. Công tác đầu tư và giải phóng mặt bằng được triển khai đảm bảo yêu cầu, đúng quy định, các hoạt động VH - XH có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Toàn cảnh buổi khai mạc kỳ họp HĐND huyện Hưng Nguyên.
 
 
Trong 22 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu do UBND tỉnh và HĐND huyện giao, có 21 chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành vượt mức, có 2 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch (bằng 85,2% chỉ tiêu kế hoạch). 
 
Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ thông qua 10 Nghị quyết, đó là: Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2015; dự toán phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND năm 2015; Nghị quyết về thông qua đề án phát triển và ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể 2014-2014-2020; Nghị quyết xử lý rà soát các văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành từ 2014 trở về trước; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế; Nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng ban Kinh tế; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết về việc phê chuẩn bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức danh do HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 bầu.
 
Phan Hữu Hùng
Huyện ủy Hưng Nguyên
 
(Baonghean.vn) - Sáng 17/12, HĐND Thị xã Hoàng Mai đã khai mạc kỳ họp thứ 4 khóa I nhiệm kỳ 2011 - 2016.  
 
Chủ tọa kỳ họp
 
Kỳ họp lần này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014 và đưa ra phương hướng, giải pháp năm 2015, trong đó nhấn mạnh: Trong năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự ước tăng 11,6%, công nghiệp và dịch vụ vẫn là ngành có đóng góp chủ yếu trong cơ cấu kinh tế (trên 74,4%), văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng bảo đảm, an ninh chính trị, xã hội ổn định, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2014 đạt và tăng so với cùng kỳ, như công nghiệp ước đạt 2.859 tỷ đồng, bằng 100,21%KH, tăng 5,18% so với 2013;  dịch vụ thương mại  tăng 19,59% so với 2013;  Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 giảm xuống còn 5,4%... Về xây dựng nông thôn mới, đến nay Thị xã đã có 3 xã đạt từ 11 - 15 tiêu chí là Quỳnh Liên, Quỳnh Trang, Quỳnh Lập. Trong năm 2015, Thị xã tăng cường chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành và công bố các quy hoạch theo tiến độ. Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp
 
Tại kỳ họp, HĐND Thị xã cũng đã báo cáo thực hiện thu – chi ngân sách năm 2014, dự toán 2015; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra thảo luận tại tổ. Cũng trong kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Thị xã sẽ  lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 35/2012/UBTVQH 13, bầu bổ sung ủy viên UBND nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng thời thông qua các nghị quyết: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phân bổ dự toán thu - chi ngân sách, chương trình giám sát của thường trực, quy chế chính sách DS-KHHGĐ.
 
Kỳ họp sẽ diễn ra hết ngày 18/12/2014.
 
Thanh Thủy