Khai mạc kỳ họp thứ 6 - HĐND khóa XX

(Baonghean.vn) - Sáng 1/7, HĐND Thành phố Vinh khai mạc kỳ họp thứ 6  - khóa XX, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013. Tới dự có lãnh đạo Thành phố, các đại biểu HĐND Thành phố, lãnh đạo các phường, xã.Các đại biểu tham dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Thành phố có nhiều tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,8%, tổng thu ngân sách đạt 353,45 tỷ đồng. Công tác quản lý trật tự và chỉnh trang đô thị có nhiều cố gắng, công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư nghiêm túc, kịp thời.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách chưa đạt kế hoạch, thu hút đầu tư tiến độ chậm, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đất đai…còn những tồn tại cần nỗ lực giải quyết.  Ông Nguyễn Văn Chỉnh- Phó Chủ tịch UBDN Thành phố Vinh đọc báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Cũng trong buổi sáng, Hội đồng đã nghe các báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của UBND Thành phố, báo cáo về thu chi ngân sách, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo, nghe ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp qua tập hợp của UBMTTQ Thành phố Vinh. Buổi chiều cùng ngày, HĐND Thành phố tiến hành thảo luận tại tổ. Ngày mai 2/7, HĐND Thành phố tiến hành phiên chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.


Tin, ảnh: Châu Lan