Khai mạc lớp bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 4/3,  Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội năm 2015. Tham gia lớp bổ túc có 48 đồng chí sỹ quan dự bị đến từ các đơn vị thuộc Bộ CHQS 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
 
Trong thời gian 30 ngày, các học viên sẽ được học tập, huấn luyện theo chương trình của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 về huấn luyện bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội gồm các nội dung cơ bản về quân sự và chính trị.
 
Thông qua lớp bổ túc nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức trách nhiệm, trình độ kỹ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên cho đội  ngũ sĩ quan dự bị; làm cơ sở chỉ huy, quản lý và huấn luyện xây dựng đơn vị dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
 
Hoàng Long
Bộ CHQS tỉnh