Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Lữ Phú

Dự phiên trù bị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hồ Lê Ngọc - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn và 228 đại biểu đại diện cho hơn 5.600 đảng viên toàn Đảng bộ.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Đại hội cũng tiến hành thông qua nội quy, quy chế Đại hội; phổ biến một số điểm về quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại biểu thông qua chương trình, nội dung đại hội. Ảnh Lữ Phú

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; Mở rộng cơ chế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế theo hướng nông – lâm – dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo hướng tập trung, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; phấn đấu không còn hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Lữ Phú

 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong các ngày 30 và 31/7/2020 với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị trình đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.