Khai thác nứa lùng ở Minh Tiến

(Baonghean) - Những ngày này, nương rẫy ở các triền đồi đã được phát dọn sạch chờ ngày đốt. Sáng sớm, từ các em nhỏ đến những người trung tuổi ở bản Minh Tiến (Châu Tiến - Quỳ Châu) đã í ới gọi nhau đi tìm cây nứa lùng để về bán.
 
Mất hơn 2 giờ đường bộ qua nhiều đoạn khe suối, họ mới tới được rừng nứa bên sông Quàng. Cây nứa lùng ở đây vừa to vừa dài, rất dễ nhập cho các cơ sở chế biến tăm, làm hương. Lấy xong, phải kết thành từng bè nhỏ để trôi theo dòng khe về bản. Những năm gần đây, một số xí nghiệp, nhà máy nhỏ chế biến sản phẩm thô đặt tại địa bàn của bản, xã, nhờ thế người dân bán nứa lùng dễ dàng hơn, nguồn thu nhập góp phần cải thiện đời sống bà con... 
 
Bắt đầu khai thác.
Kéo nứa lùng về nơi tập kết.
Bó thành bó nhỏ.
Cắt đoạn theo yêu cầu nhà máy tiêu thụ.
 
Hồ Phương