Khai trương Cổng thông tin hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Cổng thông tin tích hợp hỗ trợ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có tên miền http://treem.gov.vn.
 
Ngày 31/3, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin tích hợp hỗ trợ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, với tên miền http://treem.gov.vn. 
 
Cổng thông tin tích hợp hỗ trợ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin số liệu, báo cáo về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên môi trường mạng.
 
Cổng thông tin này có thể đáp ứng nhu cầu xử lý, tìm kiếm thông tin của đội ngũ những người làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và quyền trẻ em, cũng như các tổ chức cá nhân liên quan. Trong đó, triển khai phần mềm quản lý, chia sẻ và cung cấp các thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cán bộ quản lý các cấp từ Trung ương đến địa phương, cho người dân, cộng đồng xã hội quan tâm.
 
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: “Hiện nay việc xử lý các thông tin trên mạng và xử lý thông tin online không còn xa lạ, trong khi đó ở rất nhiều nơi chúng ta vẫn phải sử dụng quá nhiều giấy tờ, mất quá nhiều thời gian công sức mà chưa tận dụng tối đa được các công nghệ thông tin, mạng lưới về máy tính, điện thoại. Hiện nay công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đòi hỏi sự thu thập thông tin, thống kê điều tra ở diện rộng, từ cộng đồng, từ các bộ ngành. Nên nếu chúng tôi có một cổng thông tin như vậy sẽ tăng tiện ích và sự tương tác, kết nối với chúng tôi để trao đổi thông tin trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, thực hiện quyền trẻ em”.
 
Năm 2015, Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở và cơ sở dữ liệu tổng hợp từ Trung ương đến địa phương tích hợp Cổng thông tin điện tử và tập huấn cho cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện sử dụng, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên phạm vi cả nước./.
 
Theo vov.vn