Khai trương Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII"

Chiều 14/9, Trung tâm Báo chí Đại hội XII tổ chức Lễ khai trương, vận hành Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự lễ khai trương còn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XII; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Lãnh đạo Trung tâm Báo chí Đại hội XII cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí.

Các đại biểu ấn nút khai trương Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII”. (Ảnh: Thế Dương).
Các đại biểu ấn nút khai trương Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII”. (Ảnh: Thế Dương).

Đây là kỳ đại hội thứ ba liên tiếp (từ Đại hội X của Đảng đến nay), Trang tin chính thức tuyên truyền Đại hội Đảng được sử dụng hạ tầng kỹ thuật, nhân sự của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” là trang thông tin chính thức về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng internet.

Mục đích Trang tin nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 Các đại biểu tham dự Lễ khai trương Trang tin. (Ảnh: Thế Dương)
Các đại biểu tham dự Lễ khai trương Trang tin. (Ảnh: Thế Dương)

Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học việc lấy ý kiến và đăng tải ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiều bào, tầng lớp nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhất là đông đảo bạn đọc của Trang tin Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, không để các thế lực xấu lợi dụng việc góp ý để tán phát thông tin, quan điểm sai trái, tiêu cực phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm Báo chí Đại hội lần thứ XII, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan như: Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam... đưa thông tin, hình ảnh tín hiệu sạch lên Trang tin để các cơ quan báo chí trong nước, nước ngoài khai thác; phối hợp với các đơn vị kỹ thuật của các Bộ, ngành đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho việc vận hành Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII”.

Trang tin Đại hội XII của Đảng bao gồm có 11 chuyên mục: 1. Tin tức, sự kiện; 2. Đại hội Đảng bộ các cấp; 3. Góp ý dự thảo văn kiện; 4. Tư liệu – Văn kiện: Tổng Bí thư qua các thời kỳ; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; Các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; Văn kiện Đại hội; 5. Những điểm mới trong dự thảo văn kiện, gồm 2 tiểu mục: Toàn văn dự thảo các văn kiện; Những điểm mới; 6. Từ Đại hội đến Đại hội; 7. Phong trào thi đua; 8. Hỏi – Đáp; 9. Ảnh thời sự; 10. Video; 11. Audio.

Trang tin gồm 4 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Đồng chí Lê Hồng Anh cùng các đồng chí lãnh đạo dự Lễ khai trương chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: Thế Dương)
Đồng chí Lê Hồng Anh cùng các đồng chí lãnh đạo dự Lễ khai trương chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: Thế Dương)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội XII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII ghi nhận và biểu dương Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động xây dựng và đưa vào vận hành Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII”, bảo đảm các yêu cầu về nội dung, hình thức, kỹ thuật và khả năng thông tin, tuyên truyền.

Đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá: Đến thời điểm này, chúng ta đã cơ bản tổ chức xong đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Từ nửa cuối tháng 9 - 2015, đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ được tổ chức. Và đầu năm 2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ long trọng khai mạc. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020.

Để Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng và Trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” vận hành tốt, đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Lê Hồng Anh chỉ đạo, hệ thống các cơ quan báo chí, trong đó có Trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” cần tập trung cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng. … (trân trọng mời bạn đọc xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh tại Lễ khai trương trên Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn)./.

Theo ĐCS.VN

Tin mới

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

(Baonghean.vn) -Trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả tạp văn Thằng bôm bốp của tác giả Lê Hồng Tuân. Tạp văn được trích trong cuốn Bêu nắng, đã được xuất bản và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Huyền Nga.
Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà. Ảnh: Thành Duy

Góp sức vì những ngôi nhà cho người nghèo ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 4/2/2023, tại Lễ Phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà.
VinaPhone

Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone

(Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.
75 năm son sắt một lòng với Đảng

75 năm son sắt một lòng với Đảng

(Baonghean.vn) - Đầu Xuân mới, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên có dịp gặp gỡ đảng viên lão thành Hồ Xuân Tuế (96 tuổi) tại nhà riêng ở khối 8, thị trấn Hưng Nguyên. Năm nay, cụ Tuế vừa đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những ngày này các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt và thành lập các đoàn trực tiếp đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà các thanh niên tham gia nhập ngũ năm nay.
Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

(Baonghean.vn) - Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai; Man United muốn sở hữu ngôi sao của Juventus với giá… 0 đồng; Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.