Khẩn trương triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, khẩn trương triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đó là một trong những nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ tháng 3.
Khẩn trương triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2023. Ảnh: Phạm Bằng

Kỳ họp thường kỳ tháng 3/2023 của UBND tỉnh diễn ra ngày 23/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã và ý kiến của các đại biểu thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023, như sau:

1. Các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ được giao; kịp thời triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

- Sở Công Thương:

+ Tập trung chỉ đạo phương án sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực để thúc đẩy ngành công nghiệp.

+ Theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường, các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu để cung cấp thông tin, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ hàng hoá trong và ngoài nước.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Theo dõi sát tình hình diễn biến về sản xuất nông nghiệp; có giải pháp phù hợp phòng, chống hạn hán, bệnh dịch; chỉ đạo tích cực công tác phòng, chống cháy rừng, nhất là trong những tháng hè, thời tiết khô nóng.

+ Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành, địa phương có liên quan thực hiện kiểm tra, chỉ đạo các nhà máy thủy điện trong việc đảm bảo nguồn nước cho việc sản xuất.

2. Tập trung giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: + Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ rà soát các nội dung chuẩn bị trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị theo tiến độ đề ra.

+ Tập trung hoàn thành hồ sơ Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền đảm bảo tiến độ.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương chủ động triển khai tổng hợp Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Thông báo số 177/TB-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh.

- Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam: Hỗ trợ triển khai các Dự án: KCN Thọ Lộc, KCN WHA; đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án FDI đã khởi công trong các khu công nghiệp. Làm việc, giải trình, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN Hoàng Mai II.

3. Triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước; đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Sở Tài chính phối hợp ngành Thuế, Hải quan thực hiện rà soát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp đảm bảo việc thu ngân sách theo tiến độ đề ra. Đồng thời chỉ đạo, điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và ưu tiên cho những nhiệm vụ cấp bách.

- Các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư:

+ Phân công lãnh đạo phụ trách cụ thể cho từng dự án để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân theo cam kết; hàng tháng báo cáo tiến độ cho UBND tỉnh và đồng chí Bí thư cấp ủy.

+ Các địa phương tăng cường kiểm soát các nguồn vốn thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện mới trình cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương đầu tư các dự án để không phát sinh nợ đọng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đôn đốc, rà soát và báo cáo tiến độ giải ngân 10 ngày/lần. Tham mưu báo cáo, làm việc với các Tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ thành lập trước ngày 27 hàng tháng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo, đôn đốc và hỗ trợ các ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục để phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia đã được giao.

4. Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Các cấp, các ngành, các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

- Sở Y tế: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó với các loại dịch bệnh; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình năm học 2022-2023; chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức tốt các kỳ thi, nhất là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Theo dõi chặt chẽ tình hình người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm, nhất là tại các khu công nghiệp để có phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

+ Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ để hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng theo quy định và hoàn thành trong tháng 3/2023 theo yêu cầu của Chính phủ.

- Sở Văn hóa và Thể thao:

+ Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn như: Lễ hội Làng Sen, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Tổ chức giám sát, chỉ đạo các hoạt động văn hóa tránh việc triển khai sai quy định và tạo ra những hình ảnh phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

- Sở Du lịch phối hợp các địa phương tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và thu hút khách du lịch, nhất là các dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, giỗ Tổ Hùng Vương,...

5. Các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Thực hiện nghiêm quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy theo Công văn số 1660/UBND-NC ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành; triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; triển khai thực chất các dịch vụ công trực tuyến.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị. Kịp thời động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho những cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm, làm tốt công việc.

Khẩn trương triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2

Cán bộ các sở, ngành trực làm thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

- Các sở, ngành phải nêu cao trách nhiệm trong việc rà soát, đề xuất danh mục xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2023; yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành phải kiểm điểm, giải trình rõ đối với các nội dung bổ sung do nguyên nhân chủ quan, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An năm 2023.

+ Chủ động tham mưu, tổ chức Hội nghị về chuyển đổi số cấp tỉnh vào cuối quý III năm 2023

6. Các ngành, địa phương tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; trong đó, lưu ý tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ.

>>> Tải toàn văn kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại đây.

Tin mới

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 09/6, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng về xây dựng Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy.
Chắp cánh đam mê cho thiếu nhi Nghệ An

Chắp cánh đam mê cho thiếu nhi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2023, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An bước sang mùa giải thứ 25. ¼ thế kỷ qua, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của giải thể thao truyền thống tiêu biểu này đó là sự chung tay của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm vì tình yêu với con trẻ, với bóng đá.
Ron DeSantis: Ngôi sao sáng đảng Cộng hòa

Ron DeSantis: Ngôi sao sáng đảng Cộng hòa

(Baonghean.vn) - Đường đua nội bộ đảng Cộng hòa tại Mỹ để giành vị trí ứng viên Tổng thống năm 2024 đang nóng lên từng ngày với tuyên bố tranh cử của một loạt ứng viên sáng giá. Trong đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis được đánh giá là ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa.
Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh kiến nghị kỷ luật tổ trọng tài FIFA; Tuyển thủ nữ Việt Nam nhận tiền thưởng 'khủng'

Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh kiến nghị kỷ luật tổ trọng tài FIFA; Tuyển thủ nữ Việt Nam nhận tiền thưởng 'khủng'

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh kiến nghị kỷ luật tổ trọng tài FIFA; Trọng tài Việt Nam lần đầu thực hành VAR trên sân bóng; Tuyển thủ Nữ Việt Nam nhận tiền thưởng "khủng" khi dự World Cup 2023... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương báo công nhân kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn, 60 năm ngày tách lập huyện

Lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương báo công nhân kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn, 60 năm ngày tách lập huyện

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối và các anh hùng liệt sỹ tại hiệu Yên Xuân, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, nhà truyền thống huyện và phòng truyền thống Đảng bộ huyện.
Phan Bội Châu

Đề thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu dài và khó

(Baonghean.vn) - Đề thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay được nhiều thí sinh đánh giá là khó và dài. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số thí sinh lại khá hào hứng khi cho rằng đề hay, giúp học sinh phát huy được năng lực và phân hóa được học sinh.