Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ

(Baonghean) - Ngày 20/11/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TƯ về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Trung ương, trong đó có yêu cầu “Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh…
 
Căn cứ chương trình, hành động để xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị”; giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết 25 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Tuy nhiên, qua theo dõi đến nay các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ hoặc xây dựng rồi nhưng chưa gửi kế hoạch về về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để chuẩn bị báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ, ngày 18/7/2014, Ban Dân vận Tỉnh ủy có Công văn số 700/CV-DVTU đề nghị Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ của đơn vị mình, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 31/7/2014).
 
PV