Khánh Hòa biên soạn lịch sử huyện đảo Trường Sa

Ngày 14/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam."Các chiến sỹ tham quan Triển lãm bản đồ và tư liệu ''Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử.'' (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Khánh Hòa đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành biên soạn lịch sử cấp xã, phường, thị trấn; phần lớn các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh hoàn thành biên soạn lịch sử truyền thống hoặc kỷ yếu của đơn vị.

Đặc biệt, Khánh Hòa sẽ tiến hành sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và biên soạn lịch sử huyện đảo Trường Sa, đồng thời sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương đến đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo đánh giá tại hội nghị, qua 10 năm triển khai Chỉ thị 15-CT/TW, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng của các địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở đã có bước phát triển rõ rệt.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức sưu tầm tư liệu, biên soạn nhiều ấn phẩm có giá trị, như “Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa 1975- 2005," “Khánh Hòa 350 năm hình thành và phát triển," “Kỷ yếu hội thảo khoa học 60 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh”...

Khối huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc đã biên soạn và xuất bản hơn 20 đầu sách có giá trị về lịch sử của địa phương; các sở, ngành cũng biên soạn, xuất bản 15 ấn phẩm đạt chất lượng cao, trở thành tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần cho công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ từ ngân sách cho mỗi xã, phường, thị trấn từ 30-50 triệu đồng để các đơn vị sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và biên soạn lịch sử cách mạng địa phương mình, nhờ vậy đến nay đã có gần 60 xã, phường hoàn thiện quá trình biên soạn./.


Theo TTXVN - L.T