Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Sáng 13/5,  UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và 1 năm thực hiện công tác dồn điền đổi thửa theo Chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy.
 
Sau 1 năm thực hiện công tác dồn điền đổi thửa theo Chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy, hiện đã có 6 xã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa; quy mô bình quân trên 500m2/thửa; có 27 xã xây dựng xong đề án, kế hoạch triển khai thực hiện và 3 xã chưa xây dựng xong đề án và kế hoạch triển khai là Quỳnh Thanh, Quỳnh Vinh và Tân Thắng.Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới

Về xây dựng NTM, sau 2 năm thực hiện, toàn huyện đã tổ chức được trên 150 đợt tuyên truyền với 15.000 lượt người tham gia, Ban chỉ đạo huyện phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tổ chức phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”, tổ chức phát động thi đua cấp huyện hàng năm gắn với triển khai thực hiện phong trào “Quỳnh Lưu chung tay xây dựng NTM”. Tổng vốn huy động, lồng ghép thực hiện chương trình trên địa bàn toàn huyện là 1.411,5 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách đầu tư theo chương trình 1.252,2 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đóng góp, hiến tặng 104.382m2 đất bao gồm cả đất ở và đất sản xuất, 2.531m2 tường bao, công trình kiến trúc, trên 115.483 ngày công, nhân dân tự xây dựng và nâng cấp nhà ở, công trình phụ trợ ước trên 170 tỷ đồng. Các xã đều có tiêu chí đạt chuẩn tăng ít nhất 3 tiêu chí trở lên, xã đạt thấp nhất là 6 tiêu chí, cao nhất 15 tiêu chí trong đó có 2 xã đạt 15 tiêu chí là xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Lương…
 
Nhân dịp này, UBND huyện Quỳnh Lưu trao giấy khen cho xã Quỳnh Xuân đã có thành tích xuất sắc trong vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn và 5 tập thể (gồm các xã Quỳnh Lương, Ngọc Sơn, Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Diễn) cùng 8 cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.


Thúy Nga (Đài Quỳnh Lưu)