Khen thưởng tin bài hay, trang báo đẹp tuần 1 tháng 4

(Baonghean) - Tuần qua, có 20 bài, tin, ảnh, clip được đề cử tin, bài hay, ảnh đẹp. Có 15 trang báo được đề cử trang báo hay, đẹp. Có 3 bài, ảnh được đánh giá là chưa hay. Có 6 trang báo được đánh giá chưa đẹp, chưa hay. Người đề cử nhiều nhất là 7 tin, bài, trang báo, người ít là 1 tin, bài... kết quả, 4 bài nhận được số phiếu bình chọn cao nhất được BBT khen thưởng gồm: Loạt bài: “Thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp QL 1A” trên Nhật báo  ngày 2, 3, 4.../4/2014 của Nhóm phóng viên có số phiếu đề cử cao Nhất; bài “Lao động, việc làm, tiền lương trong các doanh nghiệp” trên Nhật báo ngày 1, 2, 3/4/ 2014 có số phiếu đề cử cao thứ Hai; bài “Các Vua Hùng không thích Kinh khí cầu” trên Cuối tuần ngày 6/4/2014 của CTV Hải Triều và bài “Giữ gìn Quốc thể” trên Nhật báo ngày 29/3 của CTV Duy Hương có số phiếu đề cử cao thứ Ba.
 
Có 3 trang báo được đề cử trang báo đẹp gồm: Trang 1 Nhật báo ngày 1/4 có số phiếu đề cử cao Nhất; Trang 1 Nhật báo ngày 3/4 có số phiếu đề cử cao thứ 2 và trang 1 Nhật báo ngày 31/3 có số phiếu đề cử cao thứ 3.
 
Ngoài ra, BBT cũng nhắc nhở, phê bình những phóng viên có bài viết chưa đảm bảo chất lượng, những trang báo chưa hay, chưa đẹp.
 
T.P